WIADOMOŚCI LOKALNE

Recent Announcements

Wyświetlanie postów 1 - 40 z 83. Zobacz więcej »
  

Argumenty przemawiające przeciwko likwidacji Publicznego Przedszkola i Publicznego Gimnazjum w Zbylitowskiej Górze.

opublikowane: 25 sty 2015, 10:16 przez admin zbylitowska   [ zaktualizowane 25 sty 2015, 10:20 ]


Argumenty przemawiające przeciwko likwidacji Publicznego Przedszkola:  

A)Wyniki nauczania:

bardzo wysoka ocena przez Kuratorium Oświaty w Krakowie (szczegóły mogą przedstawić pracownicy przedszkola);

Przedszkole zorganizowało dwa projekty unijne  z POKL – bezpłatne zajęcia dla dzieci;

Przedszkole uzyskało m.in. certyfikat: ”Przedszkole w ruchu”; „Kubusiowi przyjaciele natury”;

dobre przygotowanie do startu w szkole – świadczy o tym przenoszenie dzieci na „ostatni rok” do przedszkola w Zbylitowskiej Górze np. z  przedszkola przyklasztornego;

zapewnienie ciągłości edukacji – integracji dzieci w jedną grupę / klasę już na poziomie przedszkola ułatwia start w szkolnej rzeczywistości;

 

B)Koszty funkcjonowania / utrzymania:

rodzice w przedszkolu publicznym nie ponoszą opłaty stałej za pobyt dziecka w przedszkolu,  płacą za każdą godzinę poza podstawą – 1 zł.

w przedszkolu niepublicznym podstawa programowa jest bezpłatna tylko dla dzieci objętych rocznym przygotowaniem przedszkolnym i zapisanych na 5 godzin, pozostałe dzieci dotyczy opłata stała;

możliwość obniżenia kosztów poprzez utworzenie czwartego oddziału – w roku szkolnym 2014 / 15 było zapotrzebowanie (odpowiednia ilość chętnych) na utworzenie 4 oddziałów  w przedszkolu – realizacja została zablokowana decyzją Wójta;

brak możliwości określenia rzeczywistych kosztów funkcjonowania przedszkola (także na potrzeby przejęcia przez stowarzyszenie) – czas funkcjonowania jest zbyt krótki, aby szacować koszty, ponadto brak algorytmu do podziału kosztów stałych utrzymania budynku;

oszczędności w budżecie Gminy powinny być generowane we wszystkich sektorach działania – nie można wszystkich braków rekompensować oszczędnościami na oświacie;

przekształcenie przedszkola w niepubliczne powoduje wzrost kosztów dla rodziców – różnica wynosi ok.100 zł miesięcznie na dziecko – dla wielu mieszkańców jest to znacząca kwota – nie można budżetu gminy domykać, wyciągając środki z kieszeni mieszkańców;

C)Inne argumenty:

duże zainteresowanie – mimo utworzenia przedszkola w Zgłobicach znaczna część dzieci ze Zgłobic nadal uczęszcza do naszego przedszkola;

w przedszkolach publicznych oddziały nie mogą liczyć więcej niż 25 dzieci, a w niepublicznych nie ma określonej liczby i często jest ich więcej ze względów ekonomicznych;

niepubliczne oddziały przedszkolne często są   mieszane pod względem wiekowym -2, 5-6 lat w jednej grupie.


Argumenty przemawiające przeciwko likwidacji Publicznego Gimnazjum

 1. Wyniki nauczania przemawiają na korzyść Gimnazjum w Zbylitowskiej Górze:

   

  ●na przestrzeni ostatnich lat jest to jedno  z lepszych Gimnazjów w Gminie Tarnów -   dwa razy byliśmy Szkołą Sukcesu (statystyki mogą przedstawić Radni);

  uczniowie reprezentują gminę w olimpiadach i konkursach, osiągają świetne wyniki  - 10 laureatów i finalistów konkursów kuratoryjnych z różnych przedmiotów, (szczegóły mogą podać nauczyciele poszczególnych przedmiotów);

  absolwenci gimnazjum są w czołówce uczniów klas licealnych – nie mają braków w stosunku do absolwentów innych dobrych tarnowskich gimnazjów;

  grudzień 2014r.- otrzymaliśmy prestiżowe wyróżnienie „Małopolska Szkoła z Pasją”, jesteśmy społecznością znaną w rejonie, od lat co roku przyjeżdżają do nas poeci  w ramach Międzynarodowej Galicyjskiej Jesieni Literackiej, gościliśmy Kanclerzy Kapituły- Cezarego Leżeńskiego i Marka Michalaka – Rzecznika Praw Dziecka;

   

  B) Koszty funkcjonowania / utrzymania przemawiają na korzyść Gimnazjum w Zbylitowskiej Górze:

   

  najniższy w Gminie koszt w przeliczeniu na jednego ucznia (radni dysponują danymi);

  podział na dwie placówki (Szkoła Podstawowa i Gimnazjum) powiększy koszt jednostkowy funkcjonowania – brak możliwości łączenia wspólnych zadań, np. stołówka, sekretariat, dyrektorzy, sala gimnastyczna;

  istnieje ryzyko przerzucania kosztów na Szkołę Podstawową, co pogorszy jej statystyki i kolejno będzie przedstawiona jako szkoła „droga w utrzymaniu” i będzie to powód do ewentualnej likwidacji;

  oszczędności w budżecie Gminy powinny być generowane we wszystkich sektorach działania – nie można wszystkich braków rekompensować oszczędnościami na oświacie, np. urząd, administracja itd.

   

  C) Statystyka odejść do innych gimnazjów (poza rejon) przedstawia się niekorzystnie dla Gimnazjum w Zbylitowskiej Górze z następujących powodów:

   

  uwzględnienia w statystykach uczniów z Białej, której położenie demograficzne naturalnie kieruje uczniów do tarnowskich gimnazjów;

  brak poparcia ze strony szkoły w Zgłobicach, które liczą na utworzenie Gimnazjum na swoim terenie;

  brak poparcia dla naboru ze strony Urzędu. P. Wójta lub P. Wicewójt, jak to miało miejsce w przypadku Woli Rzędzińskiej lub Tarnowca;

  odpływ uczniów ma miejsce nie do gimnazjów niepublicznych tylko do dwóch gimnazjów publicznych profilowanych(sportowego i językowego,które znajdują się w w bliskim sąsiedztwie naszego gimnazjum – ok. 2 km  w odległości 2 km);

   Zgłobice nie mają szans na utworzenie gimnazjum – problemy własnościowe;

   

  D) Inne argumenty:

  ●brak gimnazjum spowoduje odpływ dzieci ze szkoły podstawowej – niezwykle ważne jest, by zachować ciągłość edukacji od przedszkola do gimnazjum w ramach jednej miejscowości;

  ●jeśli doprowadzimy do likwidacji gimnazjum, kolejna będzie szkoła podstawowa, a brak szkół  / przedszkoli w miejscowości  spowoduje niechęć do osiedlania się w Zbylitowskiej Górze;

  ●celem istnienia szkoły jest EDUKACJA, a nie generowanie zysków – ta idea powinna przyświecać organizacji oświaty w Gminie – oświata jest jednym z celów statutowych Gminy;

   

  ●ubożenie społeczeństwa w Gminie – pracownikami szkół (nauczyciele, pracownicy obsługi, administracji) są mieszkańcy Gminy, w przypadku likwidacji szkół zostaną zwolnieni bez gwarancji zatrudnienia;

  ●nierówne traktowanie nauczycieli pracujących w jednym budynku;

   W szkołach niepublicznych jest duża rotacja nauczycieli, często praca w takiej placówce jest traktowana jedynie jako forma dorobienia do zarobków w szkole publicznej-nauczyciel przychodzi tylko na kilka lekcji w tygodniu.

  ●nie we wszystkich szkołach  respektowane są przepisy wynikające z kodeksu pracy. Doniesienia NIK Najwyższej Izby Kontroli – wskazują na drastyczne różnice w wysokości pensji nauczycieli na terenie tej samej gminy i a w naszym przypadku  - tej samej szkoły!!!!

  Jest to łamanie 32 artykułu Konstytucji, który mówi, że wszyscy są równi wobec prawa i każdy ma prawo do równego traktowania przez władze publiczne.

  praca w szkole niepublicznej  najczęściej wiąże się z zatrudnieniem na zlecenie na 10 miesięcy, „umowy śmieciowe” - są takie szkoły niepubliczne w Gminie Tarnów

  Gorsza kadra, spadająca jakość nauczania, pedagodzy zarabiający połowę poprzedniej pensji, gminy omijające prawo – takie bywają efekty zamykania placówek oświatowych przez samorządy. Poszkodowane są dzieci.!!!

źródło: Komitet Protestacyjny

RDN Małopolska - rozmowa z wójtem gminy Tarnów.

opublikowane: 20 sty 2015, 06:36 przez admin zbylitowska   [ zaktualizowane 25 sty 2015, 10:26 ]

"Słowo za słowo" - Grzegorz Kozioł - 20 stycznia 2015 r.
Gościem programu był wójt gminy Tarnów - Grzegorz Kozioł. Rozmowę przeprowadził Łukasz Pelc.Gazeta Krakowska: były nauczyciel, teraz wójt, dąży do prywatyzacji szkół.

opublikowane: 19 sty 2015, 10:54 przez admin zbylitowska   [ zaktualizowane 19 sty 2015, 10:55 ]

Wójt gminy Tarnów chce zmian w oświacie. Mają objąć trzy podstawówki, gimnazjum i przedszkole. Przeciwko tym planom protestują rodzice oraz nauczyciele. Twierdzą, że stracą na tym dzieci. W gminie Tarnów emocje sięgnęły zenitu - po tym jak wójt Grzegorz Kozioł zapowiedział, że chce oddać kilka szkół i przedszkole w prywatne ręce. - Ludzie są oburzeni, że wójt, który zyskał tak duże poparcie w wyborach, zaraz po nich odwdzięcza się rewolucją w szkołach. Te zmiany nie wróżą nic dobrego - twierdzi Katarzyna Kolbusz, której córka uczęszcza do gimnazjum w Zbylitowskiej Górze.

Czytaj więcej: http://www.gazetakrakowska.pl/artykul/3719872,tarnow-byly-nauczyciel-teraz-wojt-dazy-do-prywatyzacji-szkol,id,t.html
To właśnie w tej miejscowości opór mieszkańców do propozycji Grzegorza Kozioła jest największy. Wójt chce w niej przekształcić w placówki niepubliczne: przedszkole oraz gimnazjum, które od 2007 roku funkcjonuje wspólnie z podstawówką, jako zespół szkół. - Sam wójt nie daje gwarancji, że te zmiany wyjdą na dobre, więc po co je wprowadzać? - pyta Marcin Pyrek, tata 3-letniej Emilki, odbierając ją z przedszkola. Placówka przeprowadziła się niedawno do nowego budynku wiejskiego, którego budowa trwała prawie 30 lat. - Teraz ktoś przyjdzie na gotowe i przejmie to, co przez tyle lat powstawało za nasze pieniądze. To budzi kontrowersje - dodaje. Córka Dagmary Dychtoń chodzi do I klasy podstawówki. Szkoła wprawdzie nadal utrzymać ma status szkoły publicznej prowadzonej przez gminę, ale kobieta jest przekonana, że na przekształceniach samego przedszkola i gimnazjum w Zbylitowskiej Górze się nie skończy. - Dlaczego wójt nie eksperymentuje w Woli Rzędzińskiej, skąd pochodzi, tylko u nas? W innych miejscowościach budowane są baseny, hale sportowe, a o naszej szkole chyba zapomnieli w gminie - denerwuje się Dagmara Dychtoń. - Jest mocno niedoinwestowana. Jeśli jeszcze przerobią ją na niepubliczną, to odejdą z niej najlepsi nauczyciele. I wtedy ja też zabiorę stąd swoje dziecko i będę posyłać do Tarnowa. Czy o to chodzi wójtowi? - pyta. Sprawa budzi ogromne emocje, o czym można było się przekonać podczas dwóch zebrań wiejskich, które odbyły się w odstępie zaledwie kilku dni. Uczestniczyło w nich kilkaset osób. Kolejne, zorganizowane już przez wójta, planowane jest na najbliższy czwartek. Podobne spotkania mają miejsce także w Błoniu, Jodłówce-Wałkach (dziś godz. 17) i Łękawce (środa, godz. 18), gdzie gmina chce przekazać w ręce prywatnych osób lub stowarzyszeń prowadzenie podstawówek. - Jeżeli nie zrobimy tych przekształceń teraz, to za kilka lat okaże się, że nie mamy już innego wyjścia, jak tylko zamknąć te szkoły. Liczba uczniów w nich dramatycznie spada i nie jest to tylko spowodowane niżem - broni się Grzegorz Kozioł. Jako przykład podaje gimnazjum w Zbylitowskiej Górze, gdzie jeszcze kilka lat temu były trzy pierwsze klasy, teraz są dwie, a jak prognozuje wójt - od wrześnie uda się uruchomić tylko jedną. - Zaledwie 45 procent uczniów z okręgu, który obejmuje to gimnazjum, czyli ze Zbylitowskiej Góry, Zgłobic i Błonia decyduje się na dalszą edukację w tej placówce. Reszta wybiera najczęściej szkoły tarnowskie. Te zmiany są po to, aby odwrócić tę tendencję - mówi Grzegorz Kozioł. - Szkoły niepubliczne mają większe możliwości otwierania nowych profili i kierunków, a nauczycielom bardziej zależy na tym, aby tych uczniów było jak najwięcej, bo to oznacza dla nich lepsze zarobki - wyjaśnia. Budynki szkół i przedszkola, które mają zostać przekształcone, nadal będą własnością gminy. Ta deklaruje stałą pomoc w remontach. Ostateczną decyzję w kwestii szkół podejmą radni podczas lutowej sesji. Józef Sadowski, prezes ZNP w Tarnowie: - Na przekształceniach stracą przede wszystkim nauczyciele. W szkołach niepublicznych czy tych, które prowadzone są przez osoby prywatne lub stowarzyszenia, nie obowiązuje Karta Nauczyciela, a w związku z tym nie przysługuje im prawo do urlopu zdrowotnego, do "trzynastej" pensji, do funduszu świadczeń socjalnych. Generalnie pracują więcej godzin, za mniejsze, nawet o jedną trzecią, wynagrodzenie. Dziwię się wójtowi, że jako nauczyciel z zawodu uderza właśnie w tę grupę. Wielu na- uczycieli ukończyło dodatkowe fakultety, a teraz może okazać się, że nie będzie dla nich miejsca w szkole prowadzonej przez prywatną osobę. Odejdą, a to oznacza obniżenie poziomu nauczania. Piszę list na wójta do Jarosława Kaczyńskiego, aby wpłynął na niego, by zmienił te niekorzystne decyzje. PiS, do którego należy Grzegorz Kozioł, wielokrotnie mówiło o tym, że jest przeciwko prywatyzacji szkół. Agnieszka Papuga, dyrektorka zespołu szkół w Zbylitowskiej Górze: - Jestem zaskoczona planami wójta. Dowiedziałam się o nich podczas komisji oświaty - 13 stycznia, na którą zostałam zaproszona. W tym momencie pozostaje mi jedynie czekać na to, jak do tej propozycji ustosunkują się radni.

Czytaj więcej: http://www.gazetakrakowska.pl/artykul/3719872,tarnow-byly-nauczyciel-teraz-wojt-dazy-do-prywatyzacji-szkol,id,t.html

Ważą się losy małych podtarnowskich szkół.

opublikowane: 16 sty 2015, 13:48 przez admin zbylitowska   [ zaktualizowane 16 sty 2015, 13:58 ]

http://www.radiokrakow.pl Piątek, 16 Stycznia 2015, 16:08
Tarnowscy nauczyciele i rodzice walczą o szkoły w małych miejscowościach gminy Tarnów. Związkowcy szukają pomocy u prezesa PIS-u. Przypomnijmy, urzędnicy, po propozycji wójta gminy Tarnów Grzegorza Kozioła z PIS - przymierzają się do przekształceń szkoły podstawowej w Łękawce, Błoniu, Jodłówce Wałki oraz przedszkola i gimnazjum w Zbylitowskiej Górze. Te miałyby zostać powierzone dyrektorowi lub stowarzyszeniu, najbardziej na zmianach ucierpieliby nauczyciele.

Fot. T. Buszewski

Zdenerwowani sytuacją są także niektórzy rodzice, którzy jak na razie nie do końca wiedzą, na czym zmiany miałyby polegać. A zmiany po ewentualnych przekształceniach dotkną przede wszystkim nauczycieli, którzy wraz z kartą nauczyciela stracą swoje uprawnienia, a ich pensja zostanie obniżona nawet do tysiąca złotych.

- Stać nas, żeby prowadzić taką  oświatę (ze szkołami publicznymi - przyp.red.), ale nie jesteśmy pewni jak będzie za parę lat. Czy będziemy wtedy mówili o przekształceniu czy o ogólnej likwidacji szkoły - wyjaśnia wójt Grzegorz Kozioł. - A szkoły przekształcone mniej kosztują budżet gminy.

 Niektórzy nauczyciele i dyrektorzy szkół, boją się otwarcie rozmawiać o przekształceniach, ale przyznają, że w urzędzie gminy nie udaje im się uzyskać konkretnych odpowiedzi, co do planowanych zmian. Całą sytuacją jest także mocno zaskoczony Józef Sadowski, prezes oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Tarnowie.

- Gdy otrzymaliśmy decyzję wójta, wstrząsnęło to nami. To już nie tylko sytuacja dotycząca nauczycieli, ale i dzieci. Tani nauczyciel może być złym nauczycielem - mówił Radiu Kraków Sadowski.

 

Jak dowiedziało się Radio Kraków, związkowcy swoich praw chcą domagac się u prezesa PIS - Jarosława Kaczyńskiego. Co ma byc w tej sprawie zdaniem związkowców kluczowe? To, że wójt gminy Tarnów Grzegorz Kozioł jest członkiem PIS-u, a program partii wyklucza prywatyzację szkół i ich przekształcenie.

 

Zebrania i konsultacje wójta Kozioła z mieszkańcami w sprawie przekształceń szkół zaczynają się od dzisiaj. W Błoniu odbędą się w szkole podstawowej o godzinie 17.00. 19 stycznia w Jodłówce Wałki o godz.17.00, 21 stycznia w Łękawce o godz.18.00, a 22 stycznia  w Zbylitowskiej Górze.

Ostateczną decyzję co do ewentualnych przekształceń szkół podejmą tarnowscy radni do końca lutego.

 

 

(Agnieszka Bednarz/ew)

Nowe szersze informacje na temat przekształceń .

opublikowane: 14 sty 2015, 10:58 przez admin zbylitowska

Informacje i wywiady - źródło: www.rdn.pl  

Trzy szkoły podstawowe, przedszkole i gimnazjum w gminie Tarnów, mogą przejść w prywatne ręce. Po tym jak trzy lata temu radni podjęli decyzję o oddaniu szkół w Koszycach Małych i Zawadzie oraz przedszkola w Tarnowcu do prowadzenia osobom fizycznym, teraz chcą przekształcić pięć kolejnych placówek. Zdaniem wójta zyska na tym gminna kasa. Rodzice nie kryją oburzenia.

W planach jest przekształcenie gimnazjum i przedszkola w Zbylitowskiej Górze oraz szkoły podstawowe w Błoniu, Łękawce i Jodłówce Wałkach. Podstawówki miałyby nadal pozostać jako placówki publiczne. Rodzice są przeciwni zmianom, obawiając się o likwidację szkół oraz niski poziom nauczania. - Nie wierzymy w coś takiego jak przekształcenie – mówią w rozmowie z reporterem RDN mieszkańcy Zbylitowskiej Góry. - To jest pełzająca prywatyzacja, która polega na oddawaniu instytucji, potem budynki i grunty. A szkołę którą budowali własnymi rękami nasi rodzice, oddaje się za darmo. My nie chcemy by to tak łatwą ręką przechodziło dalej, nie zgadzamy się na to - dodają.

- Wiadomość o przekształceniach szkół mocno zaskoczyła mieszkańców gminy Tarnów, jednak konkretne decyzje jeszcze nie zapadły – komentuje sprawę radny Grzegorz Drwal, przewodniczący komisji oświaty. - Wszystkie sprzeciwy to głosy niepewności co do przyszłości danej szkoły. Dlatego społeczność Zbylitowskiej Góry jest mocno zmobilizowana na obronę placówek. Teraz czekamy na ruch wójta, który obiecał, że przedstawi komisji oraz radzie gminy gotowe uchwały. Na razie wszystko było mówione na zasadzie koncepcji zmian - dodaje.

Przekształcenia placówek dotkną także nauczycieli, którzy utracą przywileje związane z kartą nauczyciela. - Takie działania są niepoważne – zaznacza Józef Sadowski, prezes tarnowskiego oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego. - Na tym przekształceniu na pewno stracą nauczyciele. Na pewno tracą od 4 do 6 procent swojej pensji, a dodatkowo nie mogą korzystać z urlopów dla poratowania zdrowia. Dodatkowo obawy są takie, ze prace mogą stracić utytułowani nauczyciele, którzy mają nawet kilka fakultetów - dodaje.

Obecnie na oświatę gmina przeznacza z budżetu około 32 milionów złotych, z czego 18 to subwencja z ministerstwa oświaty.

Wójt gminy Tarnów przekształcenia nie chce nazywać likwidacją szkół. - Nie jest naszą ideą aby oszczędzać kosztem dzieci. Natomiast oddanie tych szkół do prowadzenia w ręce prywatne, pozwoli na zaoszczędzenie pewnych kwot w budżecie. Na tę chwilę nie możemy jeszcze powiedzieć ile. A patrząc na placówki przekształcone trzy lata temu, możemy powiedzieć, że sobie dobrze radzą – mówi Grzegorz Kozioł.

W szkołach podstawowych, które są przeznaczone do przekształcenia na zajęcia uczęszcza średnio 80 uczniów. Placówki te posiadają również oddziały przedszkolne. Natomiast w gimnazjum w Zbylitowskiej Górze obecnie uczy się 129 uczniów. Według szacunków liczba ta będzie się zmniejszać w ciągu najbliższych lat, ponieważ około 45 % uczniów szkół podstawowych z terenu Zbylitowskiej Góry, Zgłobic czy Błonia decyduje się na dalszą edukację w tej placówce. Większość uczniów wybiera tarnowskie gimnazja, które oferują naukę języków czy klasy sportowe.

Zanim radni otrzymają gotowe uchwały, będą jeszcze wizytować placówki przeznaczone do przekształcenia. Ostateczną decyzję radni podejmą podczas lutowej sesji Rady Gminy Tarnów.
http://www.rdn.pl/index.php/wiadomosci/tarnow/9623-gmina-tarnow-mieszkancy-nie-chca-przeksztalcenia-szkol

Mieszkańcy nie chcą przekształcenia szkół - informacje o proteście mieszkańców.

opublikowane: 13 sty 2015, 14:14 przez admin zbylitowska   [ zaktualizowane 13 sty 2015, 15:23 ]

RDN.pl - tylko na kilka godzin 13-01-2015 opublikował informacje na temat  protestu w Zbylitowskiej Górze.: 
Trzy szkoły i gimnazjum może zniknąć z mapy gminy Tarnów. Wójt Grzegorz Kozioł po tym jak trzy lata temu w ręce osób prywatnych, oddał szkoły w Koszycach Małych i Zawadzie oraz przedszkole w Tarnowcu, teraz chce przekształcić kolejne cztery placówki.

Chodzi o gimnazjum i przedszkole w Zbylitowskiej Górze oraz szkoły podstawowe w Błoniu i Jodłówce Wałkach. Rodzice są przeciwni zmianom, obawiając się o likwidację szkół oraz niski poziom nauczania. Nie wierzymy w coś takiego jak przekształcenie – mówią mieszkańcy Zbylitowskiej Góry. To jest pełzająca prywatyzacja, która polega na oddawaniu instytucji, potem budynki i grunty. A szkołę którą budowali własnymi rękami nasi rodzice, oddaje się za darmo. My nie chcemy by to tak łatwą ręką przechodziło dalej, nie zgadzamy się na to.

Zdesperowani rodzice zapowiadają protesty i blokady dróg. Natomiast dziś popołudniu odbędzie się dyskusja radnych gminy Tarnów zasiadających w komisji edukacji. Wezmą też udział dyrektorzy przekształconych trzy lata temu placówek a także tych które są przeznaczone do zmian. Opinia pedagogów ma posłużyć do podjęcia decyzji, która ma zapaść do końca lutego. Zmiany obowiązywałyby od nowego roku szkolnego.

Posłuchaj mieszkańców Zbylitowskiej Góry

źródło : RDN.pl


Zmarł Ks. Eugeniusz Lis – emerytowany proboszcz parafii Zbylitowska Góra

opublikowane: 24 gru 2014, 16:16 przez admin zbylitowska

Ks. Eugeniusz Lis
W dniu 21 grudnia 2014 roku zmarł Ks. Eugeniusz Lis – emerytowany proboszcz parafii Zbylitowska Góra. Msza święta żałobna w Domu Księży Emerytów, przy ul. Pszennej w Tarnowie w sobotę (27 grudnia) o godz. 9.00. Msza święta pogrzebowa w kościele parafialnym w Zbylitowskiej Górze w sobotę (27 grudnia) o godz. 13.00, po której ciało Zmarłego zostanie złożone na miejscowym cmentarzu parafialnym.

Ks. Eugeniusz Lis urodził się 28 listopada 1930 roku w Sterkowcu. Pochodził z parafii Szczepanów. Egzamin dojrzałości złożył w Tarnowie, w 1950 roku. Wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie, a po ukończeniu studiów filozoficzno – teologicznych przyjął święcenia kapłańskie z rąk biskupa Karola Pękali w dniu 29 czerwca 1955 roku. Jako wikariusz pracował w parafiach: Nowy Sącz - Biegonice, Maszkienice, Czermna, Dębica – św. Jadwigi, Tuchów – św. Jakuba i Otfinów. W latach 1971 – 2000 pełnił urząd proboszcza parafii Zbylitowska Góra. Po przejściu na emeryturę pozostał w parafii Zbylitowska Góra, w charakterze rezydenta. Od 2013 roku mieszkał w Domu Księży Emerytów, przy ul. Pszennej 7 w Tarnowie.

Skrzyżowanie w Zgłobicach , ul. Zbylitowskich i drogi krajowej nr 94

opublikowane: 27 lis 2014, 12:38 przez admin zbylitowska

Wprowadzenie zmian w organizacji ruchu na skrzyżowaniu w Zgłobicach drogi krajowej nr 94 z drogą powiatową 1350K nie będzie możliwe w najbliższym czasie – taką prostą konkluzję wywieść można z informacji przesłanej w ostatnich dniach do Urzędu Gminy Tarnów przez zastępcę dyrektora krakowskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

Przypomnijmy: o zmianę ruchu na tym skrzyżowaniu, czyli o przywrócenie feralnych lewoskrętów samorząd gminy Tarnów zabiega niemal od chwili ich likwidacji. Obietnica powrócenia do tematu po uruchomieniu autostrady została przez GDDKiA dotrzymana, przeprowadzono badanie natężenia ruchu oraz przygotowano trzy warianty rozwiązań ruchu na tym skrzyżowaniu. W wyniku konsultacji mieszkańcy Zgłobic wskazali do przebudowy wariant określony jako W1, zaś autorzy ekspertyzy, przedstawiciele Oddziału GDDKiA i policji zarekomendowali wariat W2a. Wygląda na to jednak, że ewentualna przebudowa skrzyżowania nie nastąpi prędko. Zadanie to ma bowiem zostać umieszczone w ogólnopolskim „Narodowym Programie Bezpieczeństwa Ruchu na lata 2013-2020”, w ramach którego miałyby zostać pozyskane środki na jego realizację. Wygląda więc na to, że na przywrócenie lewoskrętu mieszkańcy będą musieli jeszcze poczekać.

- My nie odkładamy tematu ad acta. Będziemy się przypominać i monitować GDDKiA w tej sprawie. Jest to jeden z naszych priorytetów – deklaruje zastępca wójta Sławomir Wojtasik.
Wariant W1

Wariant W2a

Zmiana rozkładu jazdy lini 224

opublikowane: 19 lis 2014, 14:55 przez admin zbylitowska   [ zaktualizowane 19 lis 2014, 14:58 ]

Uwaga, zmiana rozkładów jazdy linii 9 i 224.

Od soboty, 22 listopada, zmieniają się rozkłady jazdy linii nr 9 i 224. Zmiana wynikała z przebudowy wiaduktu kolejowego przy ul. Czerwonych Klonów i konieczności wprowadzenia objazdów.

Poniżej szczegóły:

Linia nr 9

Nowy rozkład jazdy uwzględnia zmienione czasy przejazdu pomiędzy przystankami jakie wystąpiły na ul. Zbylitowskiej, Sienkiewicza i Kolejowej po wprowadzeniu objazdu po rozpoczęciu przebudowy wiaduktu kolejowego a także uwzględnia szybszy przejazd ulicą Lwowską, jaki ma miejsce po oddaniu do użytkowania nowego odcinka autostrady A4.

Z uwagi na lokalizację przystanków przy ul. Kwiatkowskiego w sąsiedztwie nowego ronda, od dnia 22.11.2014 zostają zlikwidowane przystanki zaraz za rondem przy ul. Chemicznej tj. przystanki: Chemiczna 03 - Kwiatkowskiego i Chemiczna 04 – Witosa. Przy ul. Kwiatkowskiego na odcinku od ul. Chemicznej do Placu w Mościcach nastąpiło rozdzielenie zatrzymań na przystankach. Na przystanku Kwiatkowskiego 06 – Chemiczna (pierwszy przystanek za rondem od KAPRA w kierunku Mościc) będą się zatrzymywać wyłącznie autobusy jadące z KAPRA. Kursy linii 9 oznaczone w rozkładzie jazdy jako kursy wykonywane ze Szpitala do Mościc obok MCM będą zatrzymywać się na przystanku Kwiatkowskiego 04 – Topolowa.

Linia nr 224

W nowym rozkładzie jazdy nie zmienia się liczba kursów ani godziny odjazdów z przystanków końcowych. W celu zapewnienia punktualności odjazdów z Mościc nowy rozkład jazdy przewiduje zmianę trasy kursów wykonywanych z ul. Szkotnik do Mościc. Nowa trasa począwszy od ulicy Czarna Droga będzie przebiegać ulicami Zaciszną, Sienkiewicza, Zbylitowską i Czerwonych Klonów z pominięciem przejazdu ulicami Czarna Droga (na odcinku od Zacisznej do Brzozowej), Brzozową, Czerwoną i Kolejową. Na nowym odcinku trasy autobusy linii 224 będą zatrzymywać się na przystankach przy ulicy Zacisznej, Sienkiewicza i Zbylitowskiej. Obecnie obowiązujące przystanki na linii 224: Czarna Droga 06 - Cmentarz, Czarna Droga 04 – Dom Seniora, Brzozowa 02 – Czerwona, Czerwona 07 – Anioła oraz Kolejowa będą pomijane. Dla pomijanego przystanku Czarna Droga 04 – Cmentarz  przystankiem zamiennym będzie przystanek Zaciszna 02 – Cmentarz.

Ze szczegółami zmian w rozkładach jazdy linii nr 9 i 224 można zapoznać się na stronie www.komunikacja.tarnow.pl.

Wyniki Wyborów w Zbylitowskiej Górze i Gminie Tarnów

opublikowane: 19 lis 2014, 12:23 przez admin zbylitowskaWynik głosowania na Wójta Gminy Tarnów  ( wynik z całej gminy).


 

1-10 of 83