WIADOMOŚCI LOKALNE

Recent Announcements

Wyświetlanie postów 1 - 40 z 93. Zobacz więcej »
  

"Słowo za słowo" - Marcin Kiwior Wójt Gminy Skrzyszów- 24 lutego 2015 r.

opublikowane: 24 lut 2015, 04:24 przez Admin Zbylitowska   [ zaktualizowane 24 lut 2015, 04:26 ]

Tematem rozmowy jest edukacja .

"Słowo za słowo" - Marcin Kiwior - 24 lutego 2015 r.

Nie ma jasnego kryterium przekształcania szkół i przedszkoli w Gminie Tarnów .

opublikowane: 21 lut 2015, 10:00 przez Admin Zbylitowska

 • Nie ma jasnego kryterium przekształcania szkół i przedszkoli w Gminie Tarnów  np. wyniki nauczania, baza dydaktyczna, koszty na jednego ucznia ponoszone w stosunku do utrzymania budynku itp.
 • W gminie nie ma żadnego dokumentu strategicznego dotyczącego funkcjonowania oświaty
 • Brak raportu nt. funkcjonowania już przekształconych placówek kosztów ponoszonych przez gminę na inwestycje w te placówki
 • Przekształcenia w oświacie na terenie Gminy Tarnów mają charakter konsekwentny ale chaotyczny, nieprzemyślany, działanie doraźne, ad hoc. Stosowanie taktyki salami.
 • Nie ma analizy przyczyn odpływu uczniów do innych szkół
 • Prognoza naboru na podstawie wiadomości zasłyszanych od kogo?
 • Nierówna konkurencja w naborze do klas pierwszych, kupczenie i kuszenie uczniów np. prezentami to nienormalne i niemoralne
 • Rozdrobnienie sieci szkolnej w przypadku powstania niepublicznych gimnazjów przy przekształconych szkołach podstawowych. Już powstało gimnazjum w Zawadzie, bardzo prawdopodobne jest powstanie takich szkół w przyszłości w Błoniu czy Jodłowce-Wałkach. Nieoficjalne deklaracje niektórych radnych o planach powołania niepublicznego gimnazjum w Zgłobicach.
 • Gmina pozbywa się odpowiedzialności za oświatę i traktuje szkoły jako balast obciążający ją finansowo. Proponuje traktowanie szkolnictwa na zasadach liberalnego rynku. Czy szkoła to fabryka gwoździ?
 • Brak analizy funkcjonowania Zespołów Szkół pod względem kosztowym i jakościowym. Były one tworzone 7 lat temu dla ograniczenia kosztów i uporządkowania struktury organizacyjnej. Co się od tego czasu zmieniło?
 • W przypadku Zbylitowskiej Góry po powstaniu Niepublicznego Gimnazjum szczególnie istnieje ryzyko przerzucania kosztów na Szkołę Podstawową, co pogorszy jej wskaźniki finansowe i kolejno będzie przedstawiona jako szkoła „droga w utrzymaniu” i będzie to powód do ewentualnej likwidacji;
 • Oszczędności w budżecie Gminy powinny być generowane we wszystkich sektorach działania. Nie można wszystkich braków rekompensować oszczędnościami tylko na oświacie, np. urząd, administracja i najwyższa z możliwych pensja Pana Wójta, wydatki na efektowne ale niekonieczne działania (koncerty, zieleń wzdłuż dróg itd.)
 • Powstanie w Zbylitowskiej Górze niepublicznego ponadregionalnego gimnazjum raczej nie będzie w stanie ściągnąć innych uczniów niż nasze obwodowe, jeżeli jest inaczej to na jakiej podstawie wójt opiera swe twierdzenia.
 • Utworzenie niepublicznego gimnazjum w Zbylitowskiej Górze raczej wzmocni Gimnazjum w Koszycach WLK /być może umożliwi to nabór do dwóch klas pierwszych wsparty m.in poprzez finansowanie dojazdu przez gminę/ choć bardziej prawdopodobny jest odpływ uczniów do szkół tarnowskich choćby z powodu łatwiejszego i krótszego dojazdu do nich komunikacją miejską oraz możliwości kontynuowania nauki w szkołach ponadgimnazjalnych.
 • Likwidacja publicznego przedszkola oznacza w praktyce wyższe koszty ponoszone przez rodziców wychowanków. W takie sytuacji będą oni poszukiwali miejsc w placówkach publicznych np. w Tarnowie (Mościcach). W konsekwencji dzieci te będą uczęszczać do szkół tarnowskich. Przecież mało prawdopodobny będzie powrót pierwszoklasisty do Szkoły Podstawowej w Zbylitowskiej Górze, a tym bardziej do Gimnazjum. Taka zmiana, na zasadzie domina, zapoczątkuje gwałtowny odpływ uczniów także na poziomie szkoły podstawowej i w dłuższej perspektywie uwiąd tej placówki (mniejsza ilość dzieci, wzrost kosztów – placówka do przekształcenia lub likwidacji).
 • Wypowiedzi i obietnice wójta odnoszące się do gimnazjum niepublicznego brzmiały jakby w dalszym ciągu miał mieć na niego wpływ. Przecież po przekształceniu gmina nie będzie organem prowadzącym, więc wpływ na instytucję prowadzącą szkołę będzie w najlepszym przypadku bardzo ograniczony.
 • Teza, że w gimnazjum niepublicznym zostaną najlepsi nauczyciele jest fałszywa. Praktyka jest jednak taka, że nauczyciele w tego typu placówkach pracują więcej za mniejsze pieniądze (płace nauczycieli to praktycznie jedyna możliwa oszczędność). W tej sytuacji będą tam uczyć ci, którzy muszą (nie mają innej pracy) a i to do momentu gdy nie uda im się znaleźć np. pracy w szkole publicznej z zupełnie innymi płacami.
 • Obietnice co do wysokości płac nauczycielskich (wg tabeli ministra) w szkole niepublicznej są bezpodstawne – wójt nie będzie miał na nie wpływu, to nie on będzie zawierał umowy z nauczycielami ale organ prowadzący szkołę. Poza tym w przekształconej szkole będzie obowiązywał rachunek ekonomiczny – nikt nie będzie do niej dokładał z własnych pieniędzy.
 • Wójt odżegnuje się od wsparcia szkoły przy naborze. Przerzuca całą odpowiedzialność na dyrekcje. W domyśle zarzuca jej bezczynność i brak działań. Jednocześnie deklaruje wsparcie gimnazjum niepublicznego.
 • Likwidacja placówek publicznych oznaczać będzie także utratę pracy dla kilkudziesięciu nauczycieli i pracowników obsługi w zdecydowanej większości będących mieszkańcami Gminy Tarnów.

 

PRZYCZYNY PROBLEMÓW Z NABOREM W NASZEJ SZKOLE:

 • Wskaźnik odpływu uczniów jest zawyżany przez osoby z Białej. Mimo, że należą one do naszego obwodu z przyczyn oczywistych (odległość, trudności komunikacyjne) wybierają inne gimnazja np. w Łęgu Tarnowskim.
 • Chłodna neutralność szkoły w Zgłobicach w kwestii naboru uczniów do gimnazjum w Zbylitowskiej Górze, które liczą na utworzenie Gimnazjum na swoim terenie;
 • Spory odsetek uczniów z obwodu gimnazjum (zwłaszcza ze Zgłobic i Błonia) odchodzi do innych szkół już na poziomie szkoły podstawowej, ich powrót do gimnazjum byłby nielogiczny.
 • brak poparcia dla naboru ze strony Urzędu. P. Wójta lub P. W-ce wójt, jak to miało miejsce w przypadku Woli Rzędzińskiej lub Tarnowca;
 • odpływ uczniów ma miejsce nie do gimnazjów niepublicznych tylko do dwóch gimnazjów publicznych profilowanych (sportowego i językowego, które znajdują się w bliskim sąsiedztwie naszego gimnazjum)
 • brak wsparcia finansowego dla naszej szkoły na dodatkowe zajęcia językowe lub sportowe (w przeciwieństwie do gimnazjów, które „odbierają nam uczniów”). Realizacja dodatkowych zajęć np. w ramach tzw. zajęć karcianych z języków może być wyłącznie ułomną protezą. Każdy pełnoetatowy nauczyciel ma obowiązek realizacji 2 godzin dodatkowych. Pozwala to zwiększyć ilość godzin języka angielskiego maksymalnie o 2 w grupie/oddziale tylko w jednej klasie. A co w pozostałych klasach? Zajęcia takie były prowadzone przez naszą koleżankę przez rok ale czy nie minęły już czasy Siłaczek?
 • Nawet wykorzystanie tzw. godzin karcianych nie pozwoli na konkurowanie z sąsiednimi gimnazjami pod względem ilości godzin poświęconych językom obcym.
 • celem istnienia szkoły jest EDUKACJA, a nie generowanie zysków – ta idea powinna przyświecać organizacji oświaty w Gminie – oświata jest jednym z celów statutowych Gminy nie można jej traktować w kategorii kosztów;
 • Edukacja Publiczna niestety musi kosztować bo to inwestycja w przyszłość w przeciwnym wypadku można się umówić że nauczyciele mogą pracować za przysłowiową złotówkę
 • nierówne traktowanie nauczycieli pracujących w jednym budynku różne formy zatrudnienia Karta Nauczyciela i Kodeks Pracy będzie rodzić konflikty. Dotyczy Zbylitowskiej Góry.
 • Bardzo poważne problemy organizacyjne przy dwóch, tak różnie działających placówkach w jednym budynku. Rozdzielenie kosztów mediów, łączy internetowych, odpowiedzialności za ew. zniszczenia, wspólne sala gimnastyczna, stołówka, biblioteka, utrzymanie budynku.

UWARUNKOWANIA POLITYCZNE:

 • Gdyby polski rząd ogłosił, że jest za prywatyzacją systemu szkolnego, to musiałby za to zapłacić polityczną cenę.
 • Procesy prywatyzacyjne zachodzą na szczeblu lokalnym poza szerszą kontrolą - głosowanie Rady Gminy jest tylko uzupełnieniem do Umowy Pana Wójta z podmiotem prowadzącym
 • Likwidacja karty nauczyciela, legalnie obowiązującego prawa, jest wykonywana przez Wójta pozademokratycznie na poziomie gminy
 • Urynkowienie sektora oświatowego może wbrew pozorom w niedalekiej przyszłości przynieść wiele kłopotów władzy państwowej w związku z obniżeniem jakości nauczania i  w przypadku bankructwa korporacji oświatowych bałagan po upadłości sprząta państwo.

Argumenty przemawiające przeciwko likwidacji Przedszkola Publicznego:

 • bardzo wysoka ocena przez Kuratorium Oświaty w Krakowie i dobre przygotowanie do startu w szkole – świadczy o tym przenoszenie dzieci na „ostatni rok” do przedszkola w Zbylitowskiej Górze np. z  przedszkola prywatnego przy klasztorze
 • rodzice w przedszkolu publicznym nie ponoszą opłaty stałej za pobyt dziecka w przedszkolu,  płacą za każdą godzinę poza podstawą – 1 zł.
 • w przedszkolu niepublicznym podstawa programowa jest bezpłatna tylko dla dzieci objętych rocznym przygotowaniem przedszkolnym i zapisanych na 5 godzin, pozostałe dzieci dotyczy opłata stała ok. całkowite koszty 100 zł na dziecko;
 • możliwość obniżenia kosztów Przedszkola Publicznego w Zbylitowskiej Górze poprzez utworzenie czwartego oddziału – w roku szkolnym 2014 / 15 było zapotrzebowanie (odpowiednia ilość chętnych) na utworzenie 4 oddziałów  w przedszkolu – realizacja została zablokowana decyzją Wójta;
 • brak możliwości określenia rzeczywistych kosztów funkcjonowania przedszkola (także na potrzeby przejęcia przez stowarzyszenie) – czas funkcjonowania jest zbyt krótki, aby szacować koszty, ponadto brak algorytmu do podziału kosztów stałych utrzymania budynku te będą znane na koniec roku 2015;
 • przekształcenie przedszkola w niepubliczne powoduje wzrost kosztów dla rodziców – różnica wynosi ok.100 zł miesięcznie na dziecko – dla wielu mieszkańców jest to znacząca kwota – nie można budżetu gminy domykać, wyciągając środki z kieszeni mieszkańców;
 • duże zainteresowanie – mimo utworzenia przedszkola w Zgłobicach znaczna część dzieci ze Zgłobic nadal uczęszcza do naszego przedszkola;
 • w przedszkolach publicznych oddziały nie mogą liczyć więcej niż 25 dzieci, a w niepublicznych nie ma określonej liczby i często jest ich więcej ze względów ekonomicznych;
 • niepubliczne oddziały przedszkolne często są mieszane pod względem wiekowym -2, 5-6 lat w jednej grupie.
 • Naszym Publicznym przedszkolu własna kuchnia w niepublicznym możliwość dowożenia gotowych posiłków z cateringu czy to takie zdrowe a bezpieczeństwo zdrowotne i sanitarne
źródło: KOMITET PROTESTACYJNY PRZECIWKO PLANOM PRZEKSZTAŁCEŃ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NA TERENIE GMINY TARNÓW

IV sesja Rady Gminy trwała 9 godzin, radni zdecydowali o likwidacji i przekształceniach w Zbylitowskiej Górze.

opublikowane: 11 lut 2015, 00:27 przez Filip Zorek   [ zaktualizowane 17 lut 2015, 15:04 przez Admin Zbylitowska ]

IV sesja Rady Gminy jest prawomocna, obecny na sesji jest Pan poseł Włodzimierz Bernacki. 

Poseł Włodzimierz Bernacki apeluje do Radnych Gminy Tarnów
Przemówienie Pani Dyrektor Zespołu Szkół Publicznych w Zbylitowskiej Górze


Głosowanie

Głosowanie kamera -2


Szkoła Przedszkole 
 Za 16 Za 18
 Przeciw 4 Przeciw 3
 Wstrzymało się 1Wstrzymało się 0

Głosowanie na sesji Rady Gminy :
IV sesja Rady Gminy odbyła się w dniu 11 luty 2015 / środa / o godzinach 9 :00  do 18:00 , w sali narad  Urzędu Gminy Tarnów.
    Radni głosowali nad   uchwałami : wszystkie uchwały zostały przez radnych przegłosowane !!!!

- zamiar likwidacji Publicznego Gimnazjum nr4 w Zespole Szkół Publicznych w Zbylitowskiej Górze( 16 głosów za uchwałą , 4 głosy przeciw , 1 radny wstrzymał się od głosu )
- zamiar likwidacji Publicznego Przedszkola w Zbylitowskiej Górze,  ( 18 głosów za uchwałą , 3 głosy przeciw , 0 radny wstrzymał się od głosu )
- zamiar przekazania osobie fizycznej lub osobie prawnej Szkoły Podstawowej w Błoniu,  ( 16 głosów za uchwałą , 4 głosy przeciw , 1 radny wstrzymał się od głosu )
- zamiar przekazania osobie fizycznej lub osobie prawnej Szkoły Podstawowej w Jodłówce-Wałkach,  ( 16 głosów za uchwałą , 4 głosy przeciw , 1 radny wstrzymał się od głosu )
- zamiar przekazania osobie fizycznej lub osobie prawnej Szkoły Podstawowej w Łękawce,  ( 17 głosów za uchwałą , 2 głosy przeciw , 2 radnych wstrzymał się od głosu )

Już niedługo zamieścimy nagrania z sesji - zapraszamy  !!!!!!!!!!

Po głosowaniu - dalsze funkcjonowanie szkoły


Przemówienie Pana StępakaSesja Rady Gminy Tarnów 11-02-2015 - 3link do podjętych przez Radę Gminy uchwał i uzasadnień : http://bip.gminatarnow.pl/index.php?id=873


Komisja Oświaty i Komisja ds. Rodziny poparły likwidacje i przekształcenia szkół w Zbylitowskiej Górze

opublikowane: 9 lut 2015, 14:44 przez Admin Zbylitowska   [ zaktualizowane 10 lut 2015, 14:15 ]

Posiedzenie połączonych komisji ( Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Samorządu Mieszkańców + Komisji ds. Rodziny ) odbyło się w dniu 9 luty 2015 / poniedziałek/ w godzinach od 13 do 20, w sali narad  Urzędu Gminy Tarnów.
    Komisja opiniowała projekty uchwał na sesję Rady Gminy Tarnów i wszystkie projekty zostały przez radnych poparte :
- zamiar likwidacji Publicznego Gimnazjum nr4 w Zespole Szkół Publicznych w Zbylitowskiej Górze,         ( 13 głosów za uchwałą , 4 głosy przeciw , 4 radnych wstrzymało się od głosu )
- zamiar likwidacji Publicznego Przedszkola w Zbylitowskiej Górze,
- zamiar przekazania osobie fizycznej lub osobie prawnej Szkoły Podstawowej w Błoniu,
- zamiar przekazania osobie fizycznej lub osobie prawnej Szkoły Podstawowej w Jodłówce-Wałkach,
- zamiar przekazania osobie fizycznej lub osobie prawnej Szkoły Podstawowej w Łękawce,
wszystkie projekty zostały przez radnych poparte .


Głosowanie na sesji Rady Gminy :
IV sesja Rady Gminy odbędzie się w dniu 11 luty 2015 / środa / o godzinie 9 :00 , w sali narad  Urzędu Gminy Tarnów.
    Radni będą głosować nad  projektami uchwał :
- zamiar likwidacji Publicznego Gimnazjum nr4 w Zespole Szkół Publicznych w Zbylitowskiej Górze,
- zamiar likwidacji Publicznego Przedszkola w Zbylitowskiej Górze,
- zamiar przekazania osobie fizycznej lub osobie prawnej Szkoły Podstawowej w Błoniu,
- zamiar przekazania osobie fizycznej lub osobie prawnej Szkoły Podstawowej w Jodłówce-Wałkach,
- zamiar przekazania osobie fizycznej lub osobie prawnej Szkoły Podstawowej w Łękawce,Gmina Tarnów Komisja Oświaty i Komisja ds.Rodziny 09-02-2015


Gmina Tarnów Komisja Oświaty 09-02-2015 - przedszkole Zbylitowska Góra głosowanie


Gmina Tarnów Komisja Oświaty 09-02-2015 - BŁONIE - cz. 1


Gmina Tarnów Komisja Oświaty 09-02-2015 - BŁONIE - cz. 2
Przyszłość niepublicznej edukacji

opublikowane: 6 lut 2015, 12:46 przez Admin Zbylitowska   [ zaktualizowane 6 lut 2015, 12:53 ]

Prawdziwe problemy szkół niepublicznych aktualny przykład z Krakowa - luty 2015 .

Kronika Krakowska 3-02-2015 godz 18:30


Najważniejsze różnice między szkołą publiczną i niepubliczną 

 

 Władze gminy Tarnów proponują, aby na bazie likwidowanych wiejskich szkół publicznych (podstawowych i gimnazjów) funkcjonowały szkoły niepubliczne z uprawnieniami szkół publicznych, prowadzone przez stowarzyszenie.

Takie rozwiązanie, abstrahując od jego prawnej dopuszczalności, zmieni funkcjonowanie systemu oświaty.

 Trzeba zdać sobie sprawę, że podobieństwo szkoły niepublicznej (z uprawnieniami szkoły publicznej) do szkoły publicznej polega głównie na realizacji tożsamych zadań edukacyjnych i wydawaniu równoważnych świadectw i dyplomów. Chodzi o:

realizowanie programów nauczania uwzględniających podstawy programowe, realizowanie określonych zasad edukacyjnych,

zasad klasyfikowania i promowania uczniów oraz prowadzenia egzaminów i sprawdzianów, prowadzenia dokumentacji nauczania,

 zatrudniania nauczycieli obowiązkowych zajęć edukacyjnych z określonymi kwalifikacjami.

Poza tymi podobieństwami występują istotne różnice między szkołami publicznymi i szkołami niepublicznymi o uprawnieniach szkół publicznych, wynikające z przepisów prawa. Warto zatem przyjrzeć się najważniejszym z nich.

 1. Gmina jest zobowiązana do pokrywania wszystkich niezbędnych kosztów funkcjonowania szkoły publicznej. Ma obowiązek dofinansowania takiej szkoły, jeśli nie wystarcza subwencja państwowa. Gmina jest zobowiązana płacić szkole niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej jedynie dotację, która jest równa kwocie subwencji przypadającej na dziecko w szkole publicznej. Gmina nie ma obowiązku uzupełnienia budżetu szkoły niepublicznej, gdy kwota dotacji nie wystarcza na koszty jej funkcjonowania. Ewentualne niedobory pokrywane są z innych źródeł, w praktyce przede wszystkim z kieszeni rodziców.

 2. Stowarzyszenie  prowadzące szkołę niepubliczną ma prawo wprowadzić częściową bądź całkowitą odpłatność za usługi edukacyjne, wychowawcze lub oświatowe. Takiego uprawnienia nie ma gmina prowadząca szkoły publiczne.

 3. Gmina nie odpowiada za zobowiązania stowarzyszenia prowadzącego szkołę niepubliczną. Dotyczy to przede wszystkim dwóch najważniejszych typów zobowiązań: umownych oraz wynikających z czynów niedozwolonych. Te ostatnie polegają min. na odpowiedzialności odszkodowawczej za szkody wyrządzone uczniom przez dyrektora, nauczycieli i pozostały personel szkoły przy pełnieniu obowiązków służbowych np. z powodu nierzetelnego dyżurowania lub wskutek pozostawienia bez opieki bądź narażenia dzieci na niebezpieczeństwo). Odpowiedzialność ponosi, obok osoby bezpośrednio odpowiedzialnej (modyfikowanej przepisami kodeksu pracy), tylko spółka prowadząca szkołę. Nie ponosi jej gmina.

   

 4. Gmina nie wyznacza obwodu dla szkoły niepublicznej. Obwody wyznacza tylko dla szkół publicznych.

 5. Gmina i stowarzyszenie  nie są zobowiązane do zapewnienia bezpłatnego dowożenia dzieci do szkoły niepublicznej. Obowiązek gminy bezpłatnego dowożenia dzieci dotyczy jedynie obwodowych szkół publicznych.

 6. Powołanie dyrektora szkoły publicznej prowadzonej przez gminę następuje w szczególnym trybie konkursu, a kandydat musi spełniać ustawowo określone wymagania. Powołanie dyrektora nie spełniającego tych wymagań jest możliwe, ale po zasięgnięciu opinii kuratora oświaty, nadto taki dyrektor nie może sprawować nadzoru pedagogicznego. Dyrektora szkoły niepublicznej prowadzonej przez stowarzyszenie , na zasadach określonych przez same stowarzyszenie bez konkursu. Szkołą niepubliczną nie musi kierować osoba odpowiadająca wymaganiom ustawowym, nie musi posiadać określonego stopnia awansu zawodowego, może w ogóle nie być nauczycielem, a do jej zatrudnienia na stanowisku dyrektora nie wymaga się opinii organu sprawującego nadzór pedagogiczny.

 7. W szkołach niepublicznych nie stosuje się przepisów ustawy o systemie oświaty (USO) dotyczących: rady szkoły, rady rodziców i samorządu uczniowskiego. Spółka prowadząca szkołę niepubliczną sama decyduje, czy te organy mają w szkole funkcjonować i jakie mają być ich kompetencje.

 8. Rada gminy skupia najważniejsze uprawnienia decyzyjne wobec szkoły publicznej, min. ustala akt założycielski i nadaje szkole statut, decyduje, po zasięgnięciu opinii kuratora i zawiadomieniu rodziców, o likwidacji szkoły. W szkole niepublicznej prowadzonej przez stowarzyszenie decyzje te podejmują jej organy, bez obowiązku zawiadomienia kuratora i rodziców.

 9. Stowarzyszenie  prowadzące szkołę niepubliczną ma prawo zatrudniać nauczycieli z pominięciem Karty Nauczyciela. Gmina prowadząc szkoły publiczne ma obowiązek stosowania Karty.

 10. Kurator oświaty może stosować wobec gminy i prowadzonej przez nią szkoły publicznej instrumenty nadzoru pedagogicznego opisane w art.33 i 34 3 USO. Może na podstawie art.34 USO, w razie stwierdzenia, że gmina prowadzi szkołę publiczną z naruszeniem przepisów ustawy, wydać wobec niej bądź wobec szkoły publicznej wiążącą decyzję administracyjną, z prawem odwołania do właściwego ministra. W razie powtarzających się istotnych uchybień przepisów ustawy kurator zawiadamia wojewodę, który jako organ nadzoru może wszcząć procedurę prowadzącą nawet do odwołania burmistrza czy rozwiązania organu kolegialnego gminy. Wobec spółki komunalnej prowadzącej szkołę niepubliczną kurator ma prawo stosować jedynie art.33 USO. Odpada prawo wydania decyzji administracyjnej na podstawie art.34 USO, a konsekwentnie kontrola ministra i wojewody opisana wyżej. Zastępuje ją w istocie postępowanie prowadzone przed organem ewidencyjnym opisane w pkt 12.

 11.  Wójt prowadzi ewidencję szkół niepublicznych, jest dla nich tzw. organem ewidencyjnym. Jako taki ma obowiązek czuwania, aby szkoła niepubliczna z uprawnieniami szkoły publicznej spełniała przez okres jej funkcjonowania wymogi, od których zależy posiadanie uprawnień szkoły publicznej. W razie stwierdzenia, że szkoła niepubliczna tych wymogów nie spełnia, Wójt jest zobowiązany wszcząć postępowanie w sprawie wykreślenia szkoły z ewidencji i wydać decyzję o wykreśleniu, co oznacza zakończenie działania szkoły. O wszczęciu tego postępowania i wydaniu decyzji o wykreśleniu wójt decyduje samodzielnie. Kurator oświaty może jedynie zwracać mu uwagę na zasadność dokonania tych czynności, ale nie może ich nakazać. Ten sam burmistrz pełni jednoosobowo rolę zgromadzenia wspólników w komunalnej spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, a więc rolę najważniejszego organu spółki prowadzącej szkołę niepubliczną. Występuje zatem swoisty konflikt interesów.

 12. Gmina, nie prowadząc szkół publicznych zdejmuje z siebie obowiązek wynikający z art.5a ust.4 USO, przewidujący coroczne, do dnia 31 października, przedstawianie przez organ wykonawczy (burmistrza) organowi stanowiącemu (radzie gminy) informacji o stanie realizacji zadań oświatowych. Obowiązek ten dotyczy zadań własnych gminy, a więc tylko zadań z zakresu edukacji publicznej. Burmistrz nie ma obowiązku sporządzania informacji o wiejskich szkołach niepublicznych. Burmistrz zdejmuje z siebie obowiązek informowania rady gminy, a rada zostaje pozbawiona informacji o funkcjonowaniu wiejskiej oświaty. Dodanie ust.4 do art.5a USO miało na celu poddanie lokalnej polityki oświatowej kontroli społecznej oraz uczynienie jej przedmiotem debaty publicznej. Kontrolę nad funkcjonowaniem szkół traci więc także opinia publiczna, a debata społeczna zostaje poważnie ograniczona.4

   

   Likwidacja szkół publicznych i zastąpienie ich szkołami niepublicznymi niesie daleko idące konsekwencje. Nawet, jeśli początkowo będą odczuwalne głównie przez nauczycieli, to z biegiem czasu także przez dzieci, ich rodziców i pozostałych mieszkańców gminy. Bez świadomości podstawowych różnic istniejących między szkołami publicznymi i niepublicznymi nie ma mowy o zrozumieniu proponowanych przez władze gminy rozwiązań, konsekwencji, które mogą przynieść, a także ich akceptacji.

Koniec mitu prywatnej edukacji

Prywatne nauczanie nie musi być lepsze, ale na pewno jest droższe. Przykład? Szwecja i USA

Źródło: United States Army. Autor: Brittany Carlson (USAG Stuttgart)

W nieustającej debacie o reformie oświaty co jakiś czas wraca pomysł bonu edukacyjnego i większego udziału prywatnej edukacji jako leku na całe zło. Praktyka boleśnie weryfikuje kolejny mit o wyższości rynku i prywatyzacji nad tym, co publiczne.

Pieniądz za uczniem

Na początku lat 90.  Szwecja wprowadziła jeden z najbardziej liberalnych modeli zarządzania oświatą na świecie. Można było bez jakichkolwiek ograniczeń tworzyć prywatne szkoły, rywalizujące o uczniów z placówkami publicznymi. Ta konkurencja stała się możliwa dlatego, że jednocześnie zrównano zasady finansowania szkół publicznych i prywatnych – każda placówka otrzymuje jednakową dotację na każdego ucznia („pieniądz podąża za uczniem”), nie mogąc przy tym pobierać jakichkolwiek dodatkowych opłat czy selekcjonować kandydatów. Gdy do danej szkoły zgłasza się więcej chętnych, niż jest w niej miejsc, kryteriami kwalifikacji są odległość ze szkoły do miejsca zamieszkania ucznia oraz pierwszeństwo zgłoszenia się na listę oczekujących przyjęcia. Niedopuszczalne jest natomiast stosowanie kryteriów rekrutacji opartych na statusie społeczno-ekonomicznym, stanie zdrowia i sprawności fizycznej czy przynależności etnicznej.

System wspierania segregacji

Przez lata model szwedzki był bodaj jedynym pozytywnie ocenianym przykładem wdrożenia idei bonów (voucherów) edukacyjnych. Niektóre badania wskazywały, że konkurencja ze strony prywatnych szkół zmobilizowała placówki publiczne do zapewnienia wyższej jakości nauczania. Zaczęły także powstawać szkoły o zróżnicowanym profilu kształcenia, np. artystyczne czy sportowe. Tylko niektórzy sceptycy zauważali, że pomimo gwarancji równego traktowania uczniów przez szkoły prywatne, nasila się swoista segregacja społeczna poprzez edukację – dzieci z biedniejszych dzielnic czy wywodzące się z mniejszości etnicznych coraz rzadziej trafiały do tych samych szkół co dzieci z rodzin szwedzkiej klasy średniej.

W ciągu ostatnich dwóch lat neoliberalny eksperyment szkolny w socjaldemokratycznej Szwecji otrzymuje cios za ciosem. W 2013 r. wstrząs wywołała decyzja jednego z największych komercyjnych operatorów szkół, spółki JB Education (kontrolowanej przez duński fundusz private equity), o wycofaniu się z rynku.  Efekt? Z dnia na dzień ponad 10 tysięcy uczniów pozostało bez szkoły, a kilkuset nauczycieli bez pracy. Oczywiście, tak jak w przypadku upadających banków, zyski trafiały do kieszeni prywatnej, ale sprzątaniem po JB Education musiało się już zająć państwo.

Więcej bogactwa, mniej wiedzy

Na katastrofę zapowiadało się zresztą wcześniej. W ciągu dwóch dekad biznes opanował bowiem 60 procent rynku prywatnego szkolnictwa w Szwecji, choć reforma wprowadzająca bony edukacyjne odbywała się pod hasłem otwarcia systemu edukacyjnego na szkoły tworzone i prowadzone przez rodziców czy organizacje non profit.

Kolejny szok przyniosło ogłoszenie na początku tego roku wyników międzynarodowego badania jakości systemów edukacyjnych PISA. Podczas gdy my cieszyliśmy się z rekordowych wyników polskich szkół, Szwedzi załamywali ręce nad kolejnym spadkiem pozycji ich dzieci w rankingu. We wszystkich obszarach szwedzcy uczniowie zanotowali wyniki znacznie poniżej średniej dla 65 krajów uczestniczących w badaniu. To dramatyczny kontrast w zestawieniu z licznymi rankingami jakości życia czy sprawności państwa, w których Szwecja znajduje się zawsze w czołówce. Dziwnym trafem edukacja to jedyny obszar, gdzie Szwedzi posłuchali rad Miltona Friedmana – neoliberalnego guru, a jednocześnie autora idei bonów edukacyjnych.

Vouchery i szkoły czarterowe

W Stanach Zjednoczonych, gdzie vouchery edukacyjne zaczęto wprowadzać w tym samym okresie (system charter schools), efektywność tego modelu, a zwłaszcza wyższość szkół prywatnych nad publicznym, również nie została empirycznie potwierdzona. Głoszonej przez zwolenników charter schools obietnica lepszych efektów kształcenia i otwarcia szkoły na innowacje nie spełniono. Poprawił się jedynie kontakt szkół rodzicami, choć trudno ocenić, czy było to zasługą wzmożonej aktywności szkół prywatnych. Na podstawie wyników rozległych badań kalifornijskiego systemu edukacji zakwestionowano z kolei pozytywny wpływ konkurencji ze strony modelu voucherowego na jakość nauczania w szkołach publicznych. Potwierdziły się także obawy, że szkoły prywatne mogą pogłębić segregację etniczną. W Arizonie ekspansja charter schools przełożyła się na zmniejszenie odsetka białych niehiszpańskojęzycznych uczniów w szkołach publicznych.

Ciekawe zjawisko zaobserwował Aaron Saiger, profesor prawa na Fordham University. Jego zdaniem największym beneficjentem bonów oświatowych stały się Kościoły i organizacje religijne prowadzące szkoły, do których zaczął płynąć szeroki strumień publicznych pieniędzy (A. Saiger, „Charter Schools, the Establishment Clause, and the Neoliberal Turn in Public Education”, Cardozo Law Review 2013, nr 34). Nie chodzi o to, by zamykać Kościołom możliwość prowadzenia szkół, ale trzeba pamiętać, że przy braku odpowiedniego nadzoru pedagogicznego może się okazać, że w dużej liczbie szkół naucza się treści sprzecznych ze stanem wiedzy naukowej, za to zgodnych z dogmatami religijnymi. Pojawia się pytanie, czy taka szkoła zachowuje jeszcze status szkoły publicznej.

Dokąd idziemy my?

Polski system edukacyjny jest coraz bliższy modelowi bonów edukacyjnych. Swoboda tworzenia prywatnych szkół jest niemal nieograniczona. Główną barierą dla ekspansji prywatnej edukacji pozostaje zdolność rodziców do płacenia czesnego, które – inaczej niż w Szwecji – może być pobierane przez placówki niepubliczne. Dla nowej klasy średniej posłanie dziecka do prywatnej szkoły to czasami wręcz symbol najwyższej troski o jego przyszłość. Tymczasem po raz kolejny okazuje się, że prywatne nie musi znaczyć lepsze, choć na pewno znaczy droższe.

*dr Dawid Sześciło – pracownik naukowy Zakładu Nauki Administracji, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego


źródło: KOMITET  PROTESTACYJNY  PRZECIWKO  PLANOM  PRZEKSZTAŁCEŃ  PLACÓWEK OŚWIATOWYCH  NA  TERENIE  GMINY TARNÓW

Komitet Protestacyjny składa skargę do Rady Gminy Tarnów .

opublikowane: 6 lut 2015, 10:34 przez Admin Zbylitowska

Tarnów, 04 luty 2015

KOMITET  PROTESTACYJNY  

PRZECIWKO  PLANOM  PRZEKSZTAŁCEŃ  PLACÓWEK OŚWIATOWYCH

NA  TERENIE  GMINY TARNÓW

 

 

Rada Gminy Tarnów

Pani Wiesława Mitera

Przewodnicząca Rady Gminy

ul. Krakowska 19

33-100 Tarnów

 

SKARGA

        

 

Składamy skargę na Wójta Gminy Tarnów.

 

Na zebraniu wiejskim w Zbylitowskiej Górze dnia 22 stycznia 2015 roku została upubliczniona treść uchwały o zamiarze likwidacji Publicznego Gimnazjum nr 4 w Zespole Szkół Publicznych w Zbylitowskiej Górze oraz zamiaru rozwiązania Zespołu Szkół Publicznych w Zbylitowskiej Górze przekazanej do opiniowania Prezesowi Związku Nauczycielstwa Polskiego w Tarnowie. Uchwała zawierała informacje finansowe dotyczące funkcjonowania placówki. Wójt Gminy Tarnów w uchwale podał informację, że wydatki placówki znacząco przekraczają otrzymywaną subwencję, której udział w budżecie szkoły stanowi 85,87%. Gmina Tarnów dofinansowuje placówkę z budżetu kwotą 177.581,20 zł. Przedstawiciele Urzędu Gminy Tarnów podczas zebrania wiejskiego wyliczyli, że placówka jest planowana do przekształcenia, ponieważ z budżetu gminy przekazywane jest dofinansowanie w kwocie ok. 460.000 zł (poza subwencją).

Biorąc pod uwagę powyższe dane, informujemy, że Wójt Gminy Tarnów wprowadza w błąd opinię publiczną, mieszkańców, rodziców zapisujących dzieci do placówki oświatowej w Zbylitowskiej Górze.

Analogiczna sytuacja występuje w Protokole z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Samorządu Mieszkańców, które odbyło się w dniu 29 grudnia 2014 roku w Sali narad Urzędu Gminy Tarnów. W załączniku Nr 2 „Zestawienie kosztów funkcjonowania placówek szkolnych…” przed przekształceniem podawane są bardzo wysokie kwoty funkcjonowania, bez uwzględnienia, że zawierają one również np. odprawy dla nauczycieli zwalnianych ze szkół przeznaczonych do przekształcenia. Przykładowo:

Szkoła Podstawowa w Zawadzie:

rok szkolny 2011/2012 – 1.110.095 zł, natomiast w poprzednich latach:

rok kalendarzowy 2011 – 760.065 zł

rok kalendarzowy 2010 – 787.507 zł

 

 

 

Szkoła Podstawowa w Koszycach Małych:

Rok szkolny 2011/2012 – 1.313.444 zł, natomiast w poprzednich latach:

Rok kalendarzowy 2011 – 766.754 zł

Rok kalendarzowy 2010 – 755.060 zł

 

Dotacja przekazana Szkole Podstawowej w Koszycach Małych w 2013 roku wynosiła 708.378 zł. W analizie długookresowej wcale nie widać tak bardzo akcentowanych oszczędności.  Jest to kolejny element manipulacji danymi dotyczącymi placówek, co na pewno wpływa na podejmowane przez Radę Gminy decyzje. Biorąc pod uwagę znaczne rozbieżności w podawanych kwotach, mamy wątpliwości, czy dane były rzetelnie przygotowane. Co za tym idzie, na podstawie tak nierzetelnie przygotowanych danych, mamy wątpliwości, czy Rada Gminy będzie podejmowała uchwały ze świadomością posiadania pełnej wiedzy na temat planowanych do przekształceń placówek jak również skutków tych przekształceń.

 

 

 

Z poważaniem,

 

KOMITET  PROTESTACYJNY  PRZECIWKO  PLANOM  PRZEKSZTAŁCEŃ  PLACÓWEK OŚWIATOWYCH  NA  TERENIE  GMINY TARNÓW


źródło:
KOMITET  PROTESTACYJNY  PRZECIWKO  PLANOM  PRZEKSZTAŁCEŃ  PLACÓWEK OŚWIATOWYCH  NA  TERENIE  GMINY TARNÓW

W PONIEDZIAŁEK I ŚRODĘ Radni Gminy Tarnów będą głosować w sprawie zamiaru likwidacji Publicznego Przedszkola i Zespołu Szkół Publicznych w Zbylitowskiej Górze.

opublikowane: 5 lut 2015, 08:56 przez Admin Zbylitowska   [ zaktualizowane 7 lut 2015, 09:45 ]

Posiedzenie Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Samorządu Mieszkańców odbędzie się w dniu 9 luty 2015 / poniedziałek/ o godzinie 13, w sali narad  Urzędu Gminy Tarnów.
    Komisja będzie opiniować projekty uchwał na sesję Rady Gminy Tarnów między innymi:
- zamiar likwidacji Publicznego Gimnazjum nr4 w Zespole Szkół Publicznych w Zbylitowskiej Górze,
- zamiar likwidacji Publicznego Przedszkola w Zbylitowskiej Górze,
- zamiar przekazania osobie fizycznej lub osobie prawnej Szkoły Podstawowej w Błoniu,
- zamiar przekazania osobie fizycznej lub osobie prawnej Szkoły Podstawowej w Jodłówce-Wałkach,
- zamiar przekazania osobie fizycznej lub osobie prawnej Szkoły Podstawowej w Łękawce,

Posiedzenie Komisja Budżetu, Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego, Komisja Budownictwa, Gospodarki Komunalnej, Wodnej i Ochrony odbędzie się w dniu 10 luty 2015 / wtorek / o godzinie 13, w sali narad  Urzędu Gminy Tarnów.
    Komisja będzie opiniować projekty uchwał na sesję na IV Rady Gminy Tarnów .

IV sesja Rady Gminy odbędzie się w dniu 11 luty 2015 / środa / o godzinie 9 :00 , w sali narad  Urzędu Gminy Tarnów.
    Radni będą głosować nad  projektami uchwał :
- zamiar likwidacji Publicznego Gimnazjum nr4 w Zespole Szkół Publicznych w Zbylitowskiej Górze,
- zamiar likwidacji Publicznego Przedszkola w Zbylitowskiej Górze,
- zamiar przekazania osobie fizycznej lub osobie prawnej Szkoły Podstawowej w Błoniu,
- zamiar przekazania osobie fizycznej lub osobie prawnej Szkoły Podstawowej w Jodłówce-Wałkach,
- zamiar przekazania osobie fizycznej lub osobie prawnej Szkoły Podstawowej w Łękawce,

Pod tym linkiem można znaleźć protokół z posiedzenia Komisji Oświaty kiedy to  padła propozycja likwidacji szkół publicznych  i powołania niepublicznych. 

- Protokół z 29-12-2014 r. - Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Samorządu Mieszkańców )

PROTOKÓŁ Z ZEBRANIA WIEJSKIEGO DN. 22.01.2015 r. Dotyczący przekształceń placówek oświatowych w Zbylitowskiej Górze /Zespołu Szkół Publicznych i Publicznego Przedszkola/ w placówki niepubliczne.

opublikowane: 29 sty 2015, 13:15 przez Admin Zbylitowska   [ zaktualizowane 7 lut 2015, 13:26 ]

PROTOKÓŁ

ZEBRANIA WIEJSKIEGO WSI ZBYLITOWSKA GÓRA

DN. 22.01.2015 r.

Dotyczący przekształceń placówek oświatowych w Zbylitowskiej Górze /Zespołu Szkół Publicznych i Publicznego Przedszkola/ w placówki niepubliczne.

W Zebraniu uczestniczyły władze Gminy Tarnów: Wójt Gminy Tarnów Pan Grzegorz Kozioł, z-ca Wójta Pani Elżbieta Chrząszcz, Przew. Komisji Oświaty Pan Grzegorz Drwal, Radni wsi Zbylitowska Góra Pan Dariusz Żurek/zarazem sołtys wsi/, Pan Piotr Rybski /radny gminy Tarnów/, przewodniczący ZNP Pan Józef Sadowski oraz mieszkańcy wsi, którzy licznie przybyli na zebranie.

 

Porządek obrad:

 1. Powołanie protokolanta.

 2. Stwierdzenie prawomocności zebrania.

 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia zebrania wiejskiego.

 4. Informacja Wójta Gminy Tarnów nt. planowanych zmian w funkcjonowaniu oświaty .

 5. Informacja Prezesa ZNP.

 6. Dyskusja.

 7. Przedstawienie uchwał i ich przegłosowanie.

 8. Informacja na temat stowarzyszenia.

Przebieg zebrania:

                Pan Sołtys powitał wszystkich zebranych, poinformował o tym że zebranie nagrywane jest na dyktafon. Krótko streścił przebieg zebrania z dnia 12. 01. 2015 r. zaproponował by do grupy rodziców reprezentujących mieszkańców wsi i nauczycieli, którzy opowiadają się przeciwko przekształceniom przedszkola i gimnazjum w placówki niepubliczne dołączyła przewodnicząca Rady Rodziców P. Katarzyna Grońska.  Jednocześnie P. K. Grońska jako Przewodnicząca Rady Rodziców przy Zespole Szkół Publicznych w Zbylitowskiej Górze, przedstawiła zebranym stanowisko Rady Rodziców przeciwne przekształceniom w szkołę niepubliczną.

Wszyscy zebrani zagłosowali na tak. Następnie P. Sołtys przeczytał treść uchwały wypracowanej na zebraniu dnia 12. 01. 2015 r.

                Za przyjęciem porządku zebrania głosowało 238  mieszkańców,  dwie osoby wstrzymało się od głosu. Nikt nie głosował przeciw.

Ad 1.

            Na protokolanta zebrania powołano P. Agnieszka Mizera.

Pan Michał Ptak podał propozycję zmiany protokolanta ze względu na to że jest to osoba pracująca w Gimnazjum w Zbylitowskiej Górze. Zwrócił również uwagę że nie zna treści protokołu z zebrania z dnia 12. 01. 2015 r.

P. Jarosław Wytrwał krótko poinformował o przebiegu zebrania z dnia 12. 01. 2015 r. podał kluczowe informacje i zaproponował przeczytanie treści protokołu z tego zebrania. Nastąpiło głosowanie czy przeczytać protokół, czy kontynuować obecne zebranie. Za kontynuacją zebrania głosowało 239  mieszkańców, jedna głosowała przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu.

Ad 2..

            P. Sołtys poinformował że zebranie wiejskie jest prawomocne, odbywa się ono w drugim terminie zgodnie ze Statutem Sołectwa.

Ad. 3

            Protokół z dnia 12. 01. 2015 został jednogłośnie przyjęty

Ad. 4

            Głos zabrał Wójt Gminy Tarnów P. Grzegorz Kozioł. Poinformował o wielu ważnych zadaniach jakie realizuje samorząd gminy. Jedno z nich to oświata. Placówki oświatowe miały być niezamykane i nieprzekształcane. Dzisiaj gdy szkoły są małe, średnie i duże sytuacja wygląda trochę inaczej. Koszt utrzymania szkoły w każdej miejscowości rośnie i trzeba coś w tym kierunku zrobić. Do tej pory udało się zachować równomierny wkład finansowy na miejscowości w gminie. Wszędzie się coś robi. Podał koszty utrzymania szkół i przedszkoli, ile należy do nich dokładać, bo sama subwencja nie wystarcza. Poinformował o niżu demograficznym i o tym że dzieci uciekają do szkół tarnowskich. Propozycja przekształcenie przedszkola w Zbylitowskiej Górze w placówkę niepubliczną była już omawiana dwa lata temu. Ponieważ przedszkole mieściło się w budynku szkoły, było to dużym utrudnieniem w kwestii formalnej i lokalowej. Teraz gdy przedszkole zlokalizowane jest w nowym budynku istnieje możliwość przekształcenia placówki w niepubliczną.

Wójt uzasadnił przekształcenie gimnazjum w niepubliczne. Powstało by ono na bazie obecnego gimnazjum. Najpierw likwidacja Zespołu Szkół Publicznych z utworzeniem niepublicznego gimnazjum i publicznej szkoły podstawowej. Zaproponował stworzenie jednego dużego niepublicznego ponadregionalnego gimnazjum które będzie mogło konkurować z innymi publicznymi miejskimi sąsiadującymi gimnazjami. W obwodzie gimnazjum Zbylitowskiej Góry mieszczą się wsie: Zbylitowska Góra, Zgłobice oraz Błonie. W tych wsiach obowiązkiem szkolnym nauki w gimnazjum objętych jest 270- 300 uczniów. Do Gimnazjum w Zbylitowskiej Górze wybiera się 45%. Szkoła niepubliczna mająca budżet oparty na ilości dzieci jest w stanie przyciągnąć więcej dzieci ze względu na lepszą i ciekawszą ofertę edukacyjną. Pan Wójt jest przekonany o słuszności swoich racji co potwierdzają zebrane przez niego informacje z sprywatyzowanych dwa lata wcześniej szkół na terenie Gminy Tarnów. Jego zdanie szkoła to: dzieci, rodzice, środowisko i nauczyciele. Zdobyte doświadczenia ukazują że dzieci w szkołach niepublicznych mają lepsze wyniki, są zadowolone, rodzice nie zgłaszają żadnych pretensji, a mieszkańcy są bardziej zsolidaryzowani. Nadmienił że celem przekształceń to likwidacja Karty Nauczyciela. Nauczyciele zatrudnieni są na umowę wg stawek Karty Ministra.

Ad. 5   

            P. Józef Sadowski w kilku słowach określił jaką rolę pełni Karta Nauczyciela. Powiedział że nie ma informacji by jakakolwiek gmina nie dopłacała by do oświaty. Nauczyciele pracujący w Zbylitowskiej Górze mają duże sukcesy dydaktyczne i wychowawcze i trzeba ich szanować. Mówienie że szkoła niepubliczna będzie lepiej funkcjonować jest złe. Pracownik źle opłacany nie ma motywacji by pracować dobrze. Nauczyciel przy wejściu do szkoły niepublicznej traci 1/3 pensji. Pan Wójt ma obowiązek dopłacać do szkół. Dzieci tracą również np. kwestia dowozu i bezpieczeństwa. Szkoła zlokalizowana blisko to wygoda dla rodziców. Bzdurą jest że szkoła niepubliczna przyciągnie dzieci z innych gmin czy z Tarnowa. Zwrócił się do Wójta by wsparł finansowo szkołę bo inwestowanie w szkołę to inwestowanie w przyszłość. Zapytał „Jakie oszczędności będą na przekształceniu szkół”. Szuka się oszczędności tam gdzie się nie ;powinno. Wprowadzanie osoby prywatnej w kierowanie szkoły będzie tworzył bałagan w środowisku, będzie antagonizm wśród nauczycieli, a dzieci nie przyjdą do takiej szkoły. Jeżeli jest tutaj sukces to należy go rozwijać. Skoro kiedyś w ramach oszczędności połączono Szkołę Podstawową i Gimnazjum w Zespół to jakaż to jest oszczędność gdy się to rozwiąże. Szkoda że nie ma radnych z innych miejscowości bo mogli by usłyszeć wasz głos. Nie mają oni moralnego prawa wyrzucać nauczycieli na bruk i pozbywać się dobrych fachowców. Ratujmy nie tylko szkołę ale dzieci i nauczycieli.

P. Wójt odniósł się do wypowiedzi przedmówcy że wszystkie miejscowości chcą się rozwijać. Nie mamy większego dochodu a konsumpcja wzrasta. Nigdy nie mówiłem że tutaj jest niski poziom nauczania i proszę nie mówić że w szkołach niepublicznych pracują gorsi nauczyciele. A moje doświadczenia opierają się na analizie przekształconych już wcześniej placówek w naszej gminie. Na placówce możemy zaoszczędzić 500- 600 tys.

Następnie  sołtys odtworzył nagranie wywiadu z Wójtem które udzielił Radiu Kraków.

Ad. 6

P. Paweł Kolbusz w imieniu mieszkańców wsi Zbylitowska Góra wręczył prezent P. Wójtowi z przekazaniem dla niego i radnych, a był nim kompas z dedykacją. Następnie zadał pytania:

- Czy jest Pan członkiem PIS i czy zna pan program tej partii?

Odpowiedź wójta: reprezentuję wszystkich którzy mnie wybrali bez względu na przekonania polityczne i status materialny, moje poglądy to moja prywatna sprawa, jestem członkiem PIS

-P.Kolbusz: Czyli oszukał Pan swoich wyborców ponieważ program PIS zabrania przekształceń placówek oświatowych a wręcz nakazuje im przywracać status szkół publicznych.

Bez odpowiedzi.

- Pytanie do Wójta: jaki jest cel tych przekształceń i co pan chce przez to uzyskać?

Odpowiedź wójta: Sprawy te były poruszane przeze mnie we wcześniejszej wypowiedzi chodzi nam o rozwój gminy. W mojej ocenie nie chodzi państwu o  dobro dziecka lecz utratę karty nauczyciela.

- P.Kolbusz: W jaki sposób ma pan zamiar zachęcić dzieci z naszego obwodu do przyjścia do naszej Szkoły.

Odpowiedź wójta: od tego jest dyrekcja szkoły by dbać nabór. Deklaruję że po przekształceniu placówek osobiście będę angażował się  tę sprawę.

- P.Kolbusz: Dlaczego Pan nie pozwolił utworzyć 4 oddziałów przedszkolnych.

Odpowiedź wójta: Ten oddział liczyłby 13 dzieci, a to było by nieudolne finansowo, ponadto musiałem wspomóc nowo otwarte niepubliczne przedszkole w Zgłobicach.

- P. Rybski: To co Pan Wójt mówi to brednie. Stworzenie ponadregionalnego gimnazjum o profilowanych klasach to absurd. Gdzie Pan był przez 8 lat. Źle się dzieje, dzieci odchodzą a co Pan Wójt zrobił do tej pory, nie było programu naprawczego. Zespół Szkół utworzono 7 lat temu w celu zmniejszenia kosztów funkcjonowania placówek. Wszystko w Zespole Szkół pracuje idealnie, prawie nie dopłacamy, dlaczego wójt nie pomógł wcześniej a jest gospodarzem, czy Pan Wójt był na zebraniu w Zgłobicach i powiedział że jesteśmy fantastyczni, dobrym gimnazjum?. Teraz Pan to mówi gdy chce nas przekształcić.

Głos zabiera z- ca Wójta P. Elżbieta Chrząszcz, która stwierdziła że nie zgadza się iż nic nie robiono dla szkół w naszej gminie. Były pisane projekty dla Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w których uczestniczyły dzieci również z waszego Zespołu. Spotykaliśmy się z Dyrektorami i rozmawialiśmy jak rozwiązać problemy dotyczące rekrutacji do szkół.

Głos zabrała Dyrektor Szkoły Agnieszka Papuga, która szczegółowo omówiła jakie działania podejmuje szkoła w zakresie promocji i rekrutacji do Gimnazjum. Zaapelowała do władz o to by dać szkole szanse i zaniechać przekształcenia.

Głos zabrał P. Zbigniew Gut: Słyszymy jak P. Wójt dostarcza nam wizje jaka to będzie super szkoła? Na ostatnim zebraniu radnych przed wyborami samorządowymi poinformowano nas że wskaźniki finansowe gminy są wysokie. Minęły dwa miesiące a wyniki finansowe gminy są beznadziejne - co się stało? W którymś momencie zostaliśmy oszukani. Jeżeli Pan nie kłamał to znaczy że Urząd Gminy nie panuje nad finansami. Z mojej wiedzy wynika że Zbylitowska Góra ma najniższe wydatki na ucznia. Problemy z naborem do Gimnazjum były również w Woli Rzędzińskiej. Tam Wójt jeździł i pomagał w naborze, zaś w Tarnowcu jeździła Pani Wójt. Prosimy o danie nam szansy, udzielenia pomocy jak w innych miejscowościach gminy.

P. Piotr Rybski nie rozumie motywów przekształceń gdyż nasza szkoła jest najtańsza. Prawdą jest że przychodzi do nas 49% dzieci, ale są placówki gdzie migracja przekracza 59% i jest dobrze.

P. E. Chrząszcz. Tak, szkoła w Zbylitowskiej Górze jest najtańsza ale to nie powód by zamykać inne szkoły.

Następnie konkretne pytania zadawał P. Dariusz Cholewa dotyczące finansów szkoły opierając się na dokumentach przekazanych radnym z komisji oświatowej i uchwały skierowanej do zaopiniowania przez ZNP.

Pani Wójt na pytanie dotyczące kwoty jaką Gmina "dołożyła"  w  2014  roku  do funkcjonowania Gimnazjum w Zbylitowskiej Górze  stwierdziła:  że  potrafi to wyliczyć i podała kwotę ok. 460.000zł,  natomiast  w projekcie uchwały podpisanej przez Wójta i skierowanej do zaopiniowania przez ZNP była podana kwota ok. 177.000 zł."

Pani Węglińska zwróciła uwagę zebranych że w niepublicznych przedszkolach rodzice ponoszą dodatkowe koszty w kwocie około 100 zł. Co potwierdził P. Wójt.

Na pytanie P. Marcina Klicha czy jest możliwość organizacji dodatkowych lekcji z języka obcego w przedszkolu dyrektor przedszkola powiedziała twierdząco zaś Wójt zaprzeczył.

P. Grzegorz Drwal przypomniał zebranym że ostateczną decyzję podejmuje rada gminy a jego rolą jest przygotowanie rzetelnych materiałów by radni podjęli tę decyzję świadomie.

Następnie głos zabrała mieszkanka Błonia P. Boryczko lecz zebranie nie pozwoliło dokończyć jej wypowiedzi.

p. Jarosław Wytrwał w obrazowy sposób porównał plany P. Wójta w działaniu szkół niepublicznych i publicznych posługując się przykładem kolorowej gazety, tabloidu i klasycznym wydaniem epopei narodowej „Pana Tadeusza”.

Pan Józef Sadowski zaapelował o nieobrażanie młodych nauczycieli rozpoczynających pracę w zawodzie. Zwrócił uwagę że większość nauczycieli zagrożonych utratą pracy to mieszkańcy wsi i Gminy Tarnów. To jest jawna dyskryminacja wsi. A szkoły w Gminie Tarnów są wizytówką dla szkól Tarnowskich.

P. Piotr Rybski, powołując się na notatkę sporządzoną w Urzędzie Gminy z 12. 01. 2015 r. oraz zebrania wiejskiego w Zbylitowskiej Górze tego samego dnia, która mówiła że nie będą podejmowane żadne uchwały dotyczące przekształceń bez wiedzy radnych z komisji oświatowej, przekazał zebranym Uchwałę Rady Gminy do zaopiniowania przez związki zawodowe.

Głos z Sali: Jak będą funkcjonować dwie niezależne szkoły w jednym budynku? To może doprowadzić do tego że rozwiązana również szkoła podstawowa.

Wójt odniósł się do słów p. Rybskiego  informując że żyjemy w państwie prawa gdzie obwiązują pewne terminy. Uchwała musi być skuteczna, więc musi mieć opinię. Ze względu na terminy musiałem wcześniej przedstawić uchwałę związkom zawodowym do zaopiniowania.

P Rybski: okres wznowienia działalności szkoły niepublicznej w publiczną trwa 2 lata. Czy nasze dzieci mogą tyle czekać w przypadku niepowodzenia w działalności szkoły niepublicznej.

P. Tadel: Dzieci stały się kartą przetargową zaapelował do wójta o czas na namysł w podejmowaniu tak poważnych dla miejscowości decyzji tym bardziej że propozycje przekształceń nie były do końca przemyślane a jak stwierdził sam Wójt na spotkaniu w UG z delegacją wsi były to jego luźne przemyślenia.

Odpowiedź P. Drwala Przew. Komisji Oświaty: To nie jest tak że pan Wójt na komisji oświaty rzuca sobie luźne słowa to była konkretna propozycja.

P.Rybski podał informację że 99% dzieci z Błonia przyjdzie do naszej szkoły.

Głos z Sali z zapytaniem o małą szkołę w Białej czy też będzie przekształcana. Ile tam jest dzieci czy to prawda że 12 dzieci.

Odpowiedź: Jest to filia SP w Zgłobicach i dzieci uczą się w klasach łączonych.

Głos z Sali: Dlaczego nie przekształcicie wszystkich szkół w gminie da wyrównania szans.

Odpowiedź Wójta: nie będziemy przekształcać wszystkich szkół w gminie. Gimnazja Publiczne zostają w Koszycach WLK, Woli Rzędzińskiej i Tarnowcu.

Pani Gomółka: W jaki sposób zamierza Pan Wójt przyciągnąć dzieci do naszego gimnazjum.

Bez odpowiedzi.

Głos z Sali: Czy do niepublicznej szkoły będzie też dowóz.

Odpowiedź:  Do tej pory dzieci są dowożone bezpłatnie. Po przekształceniu Gmina nie ma takiego obowiązku, w placówce niepublicznej jest to rola Dyrektora nowej placówki.

Pytanie z Sali: Jak rodzice mają dowieź dzieci?

Bez odpowiedzi.

Pytanie z sali do Przew. Drwala: Na jakiej podstawie Rada podejmuje decyzje skoro dane liczbowe są przedstawione nierzetelnie.

Odpowiedź Pracujemy na danych przekazanych przez Urząd.

P. Piotr Rybski powiedział że w Łękawce Wójt poinformował że Zespoły Szkól i Szkoły Publiczne są filarami oświaty w gminie.

P. Jarosław Wytrwał zapytał o niezgodność danych liczbowych na przedstawianych różnym gremiom decyzyjnym,  dokumentach dotyczących tej samej sprawy podpisanych przez Wójta Gminy Tarnów.

Brak odpowiedzi.

Pan D. Cholewa stwierdził że dane są nierzetelne jak mogą być one przedstawiane skoro dla każdego adresata są inne.

Pan M. Ptak oburzony, że rozmawiamy o finansach a przecież chodzi  o przyszłość naszych dzieci   i dlaczego Wójt nie mówił o przekształceniach przed wyborami

Brak odpowiedzi.

Głos z Sali: dlaczego nie poinformował Pan o przekształceniach przed wyborami.

Odpowiedź: nie przed wyborami ponieważ budzi to wiele negatywnych emocji i sto procent niezadowolenia, robimy to dla dobra dzieci. Po wyborach nie byłoby weryfikacji.

Pan radny P. Rybski zapytał P. Guta i P. Żurka, że gdyby przewidzieli taką sytuację jaką mamy dzisiaj dotyczącą likwidacji szkoły, to czy sfotografowali by się na plakatach wyborczych z Panem Wójtem.

P. Gut bez chwili wahania odpowiedział że „Nie wieszał by się po płotach na wsi z Panem Wójtem”. Podobne zdanie miał P. Żurek.

Głos z Sali: Co Wójt i Gmina zrobiła by było więcej pieniędzy w Gminie. Gdzie jest siedziba Gminy i gdzie płacone są podatki od nieruchomości czyli budynku urzędu.

P. Wójt: jak Gmina się rozwija można przeczytać i obejrzeć na stronach. Otrzymała nawet Złotą Gwiazdkę, a podatki płaci się tam gdzie jest budynek.

Głos z Sali: A jaka to kwota?

Odpowiedź – bez odpowiedzi.

 P. Węglińska- Statystyki pokazują że samorządy dopłacają do szkół w niektórych częściach Polski nawet 14 tys. do ucznia ale inni burmistrzowie nie przekształcają szkół.

Bez odpowiedzi.

Głos z Sali: jesteśmy znacznym płatnikiem podatków, a teraz są nam te pieniądze odbierane i przekazywane innym.

P. J. Wytrwał- zapytał P. Wójta o czarny scenariusz w przypadku gdy niepubliczne Gimnazjum będzie miało niski nabór, czy nie wpłynie to na funkcjonowanie szkoły podstawowej i jej likwidację w niedalekiej przyszłości.

Bez odpowiedzi.

P. Piotr Molczyk- Zwrócił się do Wójta  z osobistą prośbą po raz kolejny o wycofanie się z pomysłu przekształceń szkół publicznych. Ponieważ jesteśmy Gminą bogatą (jedną z najbogatszych w Małopolsce) i stać nas na utrzymanie szkół publicznych. Wójt może podjąć tę decyzję jednoosobowo i wycofać ten wniosek. Oszczędności można szukać wszędzie a dopiero na samym końcu na oświacie.

Bez odpowiedzi.

P. Anna Bulanda zwróciła uwagę na przykład Szwecji w której szkoły niepubliczne zostały przejęte przez korporacje i gdy jedna z nich zbankrutowała tysiące uczniów pozostało bez możliwości kontynuacji nauki, a ten cały bałagan i tak musiało posprzątać państwo.

P. Piotr Rybski stwierdził że dalsza dyskusja nie ma sensu ponieważ obie strony zostały przy swoim zdaniu, a Wójt nie wycofa się ze swojego stanowiska.

P. Dyrektor Agnieszka Papuga podziękowała w imieniu swoim i P. Dyrektor z Przedszkola za obecność i zaangażowanie mieszkańcom wsi na rzecz utrzymania placówek publicznych.

Ad. 7

Sołtys Wsi zapoznał zgromadzonych z trzema uchwałami Zebrania Wiejskiego dotyczącymi:

- sprzeciwu wobec przekształcenia w placówki niepubliczne

- wystąpienia do wójta w sprawie osobistego zaangażowania w naborze do gimnazjum

-  równego traktowania wszystkich szkół i zespołów

 Wszystkie uchwały przyjęto jednogłośnie i stanowią załącznik do niniejszego protokołu.

Z sali padła propozycja P. Jarosława Wytrwała o przekształceniu grupy inicjatywnej powołanej na Zebraniu Wiejskim 12.01.2015 r. w Komitet Protestacyjny przeciwko planom przekształceń placówek oświatowych na terenie Gminy Tarnów. Uchwała została przyjęta jednogłośnie i stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 8

Sołtys Wsi Zbylitowska Góra P. D. Żurek wygłosił oświadczenie że Stowarzyszenie utworzone w dniu 02. 01. 2015 r. jest w trakcie rejestracji w sądzie i nie będzie występować o przejęcie i kierowanie szkołą i przedszkolem w Zbylitowskiej Górze.

Sołtys wsi zakończył zebranie.

Do protokołu dołącza się:

- Uchwały nr. 2,3,4,5/2015

- Listy obecności.       Źródło: Sołtys i Rada Sołecka wsi Zbylitowska Góra .

POWSTRZYMAJMY LIKWIDACJĘ PUBLICZNYCH SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI W GMINIE TARNÓW.

opublikowane: 27 sty 2015, 13:00 przez Admin Zbylitowska   [ zaktualizowane 28 sty 2015, 13:50 ]

APEL KOMITETU PROTESTACYJNEGO PRZECIWKO PLANOM PRZEKSZTAŁCEŃ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NA TERENIE GMINY TARNÓW

 

Wójt Gminy Tarnów, Pan Grzegorz Kozioł, rozpoczął działania, których celem jest przekształcenie wybranych przez niego przedszkoli i szkół w placówki niepubliczne. Przekształceniom tym mają ulec:

 • publiczne przedszkole w Zbylitowskiej Górze,

 • publiczne szkoły podstawowe w Błoniu, Jodłówce - Wałkach i Łękawce,

 • publiczne Gimnazjum nr 4 w Zbylitowskiej Górze.

  DLACZEGO SIĘ SPRZECIWIAMY!

 • W realizacji swoich planów Wójt Gminy Tarnów nie bierze pod uwagę ani interesów ani sprzeciwu mieszkańców zainteresowanych miejscowości oraz szkód, jakie te zmiany mogą przynieść. O swoich planach nie wspominał przed wyborami.

 • Likwidacja placówek publicznych oznacza brak pewności istnienia szkół i przedszkoli w tych miejscowościach w przyszłości.

 • Zniknąć mogą placówki od lat zasłużone dla swych miejscowości i stanowiące ich powód do dumy. Oznacza to degradację społeczną wsi oraz brak tak ważnych dla małych miejscowości placówek rozwoju społecznego i kulturalnego.

 • Może to utrudnić dostęp do edukacji dla dzieci mieszkańców Błonia, Jodłówki – Wałek, Łękawki i Zbylitowskiej Góry (np. wzrost opłat w przedszkolu, brak gwarancji dojazdu uczniów do szkoły).

 • W szkołach i przedszkolach niepublicznych zatrudniani są zazwyczaj „najtańsi” nauczyciele. Nie ma więc gwarancji wzrostu a nawet utrzymania poziomu nauczania i opieki w tych placówkach. Często zmieniający się nauczyciele.

 • Likwidacja placówek publicznych oznaczać będzie także utratę pracy dla kilkudziesięciu nauczycieli w zdecydowanej większości będących mieszkańcami Gminy Tarnów.

 • Oszczędności finansowe będą w najlepszym wypadku minimalne, gdyż to gmina nadal będzie ponosiła koszty utrzymania, modernizacji i rozbudowy budynków szkół i przedszkola.

 • Obecne, wywołane przez decyzję Wójta zamieszanie w sprawie szkół, może pogłębić odpływ uczniów do tarnowskich szkół i przedszkoli i spowodować kłopoty w dalszym funkcjonowaniu placówek w Błoniu, Łękawce, Jodłówce- Wałki i Zbylitowskiej Górze.

   

  WESPRZYJ DZIAŁANIA NA RZECZ UTRZYMANIA PUBLICZNEGO CHARAKTERU PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W BŁONIU, JODŁÓWCE – WAŁKACH, ŁĘKAWCE I ZBYLITOWSKIEJ GÓRZE!

  ZWRÓĆ SIĘ DO SWOICH RADNYCH, SKŁOŃ ICH DO GŁOSOWANIA PRZECIWKO PLANOM LIKWIDACJI PUBLICZNYCH PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W GMINIE!


Konferencja PiS w Krakowie.Nie,dla likwidacji szkół !!!
źródło: KOMITET PROTESTACYJNY PRZECIWKO PLANOM PRZEKSZTAŁCEŃ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NA TERENIE GMINY TARNÓW.

1-10 of 93