WIADOMOŚCI LOKALNE

Recent Announcements

Wyświetlanie postów 1 - 40 z 114. Zobacz więcej »
  

LISTY RODZICÓW I PRACOWNIKÓW SOSW W ZBYLITOWSKIEJ GÓRZE DO ZARZĄDU POWIATU TARNOWSKIEGO

opublikowane: 25.05.2015, 01:34 przez Admin Zbylitowska   [ zaktualizowane 26.05.2015, 14:39 ]

List Rodziców do Starosty Powiatu Tarnowskiego.

Zbylitowska Góra, 19.05.2015

Starosta Powiatu
Tarnowskiego
Roman Łucarz


Szanowny Panie Starosto,
My, Rodzice uczniów i wychowanków Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Zbylitowskiej Górze, zwracamy się z prośbą o pomoc władz Powiatu. Zaniepokojeni doniesieniami prasowymi z radia i telewizji, w trosce o przyszłość naszych dzieci pragniemy prosić o pomoc w pozostawieniu Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Zbylitowskiej Górze, w miejscu jego dotychczasowej lokalizacji. Ogromnie martwimy się o nasze dzieci, które obciążone są mnóstwem problemów rozwojowych, społecznych, emocjonalnych i fizycznych. Na co dzień walczymy o każdy, nawet najmniejszy, krok na drodze do ich rozwoju. Boimy się, że lata naszego wysiłku mogą zostać zaprzepaszczone przez decyzję o zmianie lokalizacji Ośrodka, który jest dla naszych dzieci drugim domem.
Jako Rodzice wyrażamy zdecydowany protest przeciw przeniesieniu Ośrodka. Jakakolwiek inna lokalizacja wiązałaby się z problemami logistycznymi, lokalowymi, a nade wszystko psychicznymi i emocjonalnymi naszych pociech. Niemożliwe jest zapewnienie dojazdów wszystkim dzieciom obecnie uczęszczającym do Ośrodka. Warto podkreślić, że w czasach kiedy szkoły mają trudności z utrzymaniem stanu ilościowego w klasach, w Ośrodku co roku przybywa naszym dzieciom kolegów i koleżanek - jest to m.in. zasługa niezwykłej lokalizacji Ośrodka. Ta sama szkoła przeniesiona w inne miejsce będzie poważnie zagrożona „naturalną śmiercią”- napływ nowych uczniów zostanie zastopowany, a i część dotychczasowych uczniów będzie musiała zrezygnować z nauki ze względu na niedogodności transportowe. Ponadto cieszymy się, że ze względu na bliskość miasta dzieci mogą uczestniczyć w życiu kulturalnym Tarnowa, funkcjonując równocześnie na co dzień w cichym i bezpiecznym otoczeniu Zbylitowskiej Góry.
Niepokoi nas podejście Władz do spraw osób niepełnosprawnych i próby izolowania naszych dzieci od środowiska, w którym czuły się akceptowane i potrzebne. Nie chcemy umieszczenia naszych dzieci w odległym miejscu, w którym byłyby zepchnięte na margines społeczeństwa. Trwające długie lata działania integracyjne dały fantastyczny efekt. Mamy ogromnie pozytywne doświadczenia związane z edukowaniem społeczeństwa pod kątem integracji z osobami z upośledzeniem umysłowym, jakie ma miejsce w Zbylitowskiej Górze. Dzięki lokalizacji oraz wyposażeniu Ośrodka (m.in. w krytą ujeżdżalnię do hipoterapii, która możliwa była dzięki inwestycjom władz samorządowych Powiatu Tarnowskiego) nasze dzieci wielokrotnie mogły uczestniczyć w różnorodnych projektach unijnych i innych, pomagających w rehabilitacji i integracji Naszych Dzieci.
Pragniemy uświadomić Osobom Decyzyjnym ryzyko problemów psychopedagogicznych związanych ze zmianą miejsca Ośrodka. Boimy się zahamowania lub cofnięcia rozwoju dzieci, zaprzepaszczenia efektów terapii i edukacji. Należy podkreślić, że utrata poczucia bezpieczeństwa i duże zmiany życiowe (a taką jest zmiana miejsca nauki) mogą spowodować zwiększenie częstotliwości i nasilenie zachowań trudnych, takich jak agresja, moczenie się, ataki padaczki, nasilenie zachowań lękowych (aż do lęku uniemożliwiającego wyjście z domu), wycofanie z kontaktu aż do utraty kontaktu dziecka z opiekunem i otoczeniem. Adekwatna relacja terapeutyczna jest warunkiem terapii. Minimalny kontakt z otoczeniem jest warunkiem normalnego codziennego funkcjonowania, które może zostać zaburzone i w drastyczny sposób nas jako rodziców obciążyć. Mogą nasilić sie zaburzenia psychiczne. Boimy się powrotu do stanu wyjściowego, zahamowania rozwoju, uwstecznienia się naszych dzieci. Obawiamy się cofnięcia efektów terapii – zamknięcia się w sobie, pojawienia się lęku, zaburzeń relacji społecznych, zahamowania lub cofnięcia w rozwoju poznawczym, zaburzeń pamięci. U części dzieci może powrócić częściowy lub zupełny brak komunikacji werbalnej. Boimy się utraty korzyści związanych z integracją społeczną możliwą w naszym Ośrodku, dzięki lokalizacji, sąsiedztwu innych szkół, wielu imprezom integracyjnym i obecności stajni, przyciągającej wiele osób z zewnątrz. Jest to integracja, w której nasze dzieci są w komfortowej sytuacji gospodarzy, kompetentnych w dziedzinach atrakcyjnych dla gości (np. jeździe konnej). Poważnym ryzykiem może być spadek motywacji, niechęć do nauki i uczestnictwa w terapii w nowym miejscu, nasilenie oporów przed kontaktami międzyludzkimi.
Prosimy o pozostawienie Ośrodka w dotychczasowym miejscu i umożliwienie naszym dzieciom dalszego rozwoju, a także niezaprzepaszczenie inwestycji poczynionych w ciągu ubiegłych lat przez samorząd powiatu.


W imieniu Rodziców wychowanków Ośrodka

____________________________________________________________________________LIST PRACOWNIKÓW SOSW W ZBYLITOWSKIEJ GÓRZE DO ZARZĄDU POWIATU TARNOWSKIEGO

Szanowni Państwo
Zarząd Powiatu
Starostwa Powiatowego w Tarnowie

Grono Pedagogiczne, Dyrekcja oraz Pracownicy SOSW kierujemy do Państwa nasze stanowisko w sprawie zasadności i konieczności pozostawienia SOSW w dotychczasowym miejscu. Prosimy o uwzględnienie w podejmowanych decyzjach również naszego zdania. Mamy obawy, że względy merytoryczne, dla których na całym świecie opiera się funkcjonowanie placówek specjalnych w tym przypadku zostają pomijane.
Szanowni Państwo podejmujecie decyzje w sprawie warunków rozwoju dla dzieci niepełnosprawnych umysłowo. Natomiast nie konsultują Państwo z gronem pedagogicznym i z rodzinami dzieci tego, jakie warunki są potrzebne dzieciom niepełnosprawnym umysłowo. W toczących się dyskusjach i podejmowanych decyzjach jest pomijana elementarna wiedza z zakresu psychologii, pedagogiki, medycyny, rehabilitacji, psychoterapii i zastępowana względami ekonomicznymi.
Aspekty podmiotowe i merytoryczne powinny być wartością pierwszoplanową. Nie mogą stanowić skutku ubocznego ekonomicznych transakcji. Aspekty merytoryczne to branie pod uwagę dorobku naukowego wiedzy specjalistycznej, która określa podstawy organizowania i prowadzenia ośrodków dla dzieci upośledzonych.
Wśród czynników kształtujących rozwój dziecka wiedza specjalistyczna wymienia: genetykę, środowisko, wychowanie oraz aktywność własną. Dzieci nasze genetycznie są od urodzenia dysfunkcyjne. Pozostają im kolejne czynniki, wśród których właściwe i adekwatne środowisko pełni rolę szczególną. I właśnie tego czynnika chcecie Państwo pozbawić dzieci. Właściwy dobór środowiska to warunek konieczny by móc mówić o niezbywalnym prawie dzieci niepełnosprawnych do wszechstronnego rozwoju.
Lokalizacja, którą tworzy miejsce w Zbylitowskiej Górze spełnia wszystkie kryteria odpowiedniego środowiska naturalnego do rozwoju, wychowania i aktywności własnej. Integruje ze sobą wszystkie czynniki wpływające na rozwój dzieci. Naturalne walory tego miejsca to lokalizacja, przestrzeń, przyroda, hippoterapia, rekreacja konna, integracja społeczna, imprezy kulturalne, artystyczne, plenerowe, sportowe. Takiego miejsca nie da się odtworzyć i przenieść gdzie indziej.
Dzieci i ich rodziny otrzymują w tym konkretnym miejscu dobro, które jest unikatowe i wyjątkowe na skalę całego kraju. By wymienić stały dostęp do nieograniczonej rehabilitacji konnej angażującej sferę fizyczną i psychiczną (umysłową, motywacyjną, emocjonalną, społeczną). Poprzez działania hippiczne miejsce w Zbylitowskiej Górze jest naturalnym środowiskiem dla niewymuszonej integracji. Przyjeżdżają tu dzieci i dorośli z całego powiatu by poprzez konie, imprezy artystyczne, sportowe poznawać niepełnosprawność i uczyć się postawy, o której tak pięknie pisał ksiądz Twardowski: „ gdyby wszyscy mieli po równo nikt nikomu nie byłby potrzebny".
W tym miejscu dzieci zdobyły wielu przyjaciół, którzy pomagają nam w codziennym sprawach.
Większość rodziców powierzyła dzieci naszej opiece biorąc pod uwagę tę konkretną lokalizację i szczególne atrybuty placówki, którymi są park, stadnina, możliwość jazdy i rehabilitacji konnej, tradycje w integracji społecznej, imprezy artystyczne i kulturalne wynikające z walorów naturalnych tego miejsca. W sytuacji przeniesienia ośrodka rodzice wezmą swoje dzieci. A większość z nas może stracić pracę. Nie możemy dopuścić do tego, aby wszystkie decyzje opierały się na ekonomicznym rachunku. Wartością jest człowiek a my wszyscy mamy wobec dzieci mniej sprawnych od nas moralną odpowiedzialność.
Szanowni Państwo rozumiemy istniejące obiektywnie trudności finansowe ale ufamy, że wspólnie znajdziemy rozwiązanie. Przeniesienie ośrodka w inne miejsce to dla Starostwa nadal duże straty przedmiotowo-finansowe, straty w zakresie public relations powiatu oraz straty społeczne; a dla dzieci, ich rodziców i dla nas potężne straty podmiotowo - moralne ale i również budżetowe. Przede wszystkim z placówki odejdą dzieci i idące za nimi państwowe dotacje. Przeniesienie ośrodka w inne miejsce to konieczność przygotowania przez Powiat niezbędnych warunków uwzględniających przynajmniej dotychczasowy standard określany specyfiką pracy z upośledzonymi umysłowo dziećmi. A to będą dalsze i niepotrzebne nakłady finansowe.
Przenosząc ośrodek Starostwo nadal będzie musiało zapłacić cenę bezumownego wynajmu (około 3 miliony zł), straci obiekt do hipoterapii ( około 1.5 miliona zł) oraz budynek nowej szkoły zbudowany ze środków publicznych. Zostawiając Ośrodek mamy wszystkie dzieci i subwencje. Dotychczasowa lokalizacja ośrodka pozwala na poszerzanie oferty edukacyjnej, terapeutycznej, rehabilitacyjnej np. poprzez utworzenie przedszkola integracyjnego, ponadto warsztatów terapii zajęciowej lub aktywizacji zawodowej, na które ośrodek otrzyma państwowe dotacje. Ale wszystkie nasze plany są możliwe tylko przy zachowaniu Ośrodka w dotychczasowym miejscu. Kwota, którą Starostwo zapłaci w ostatecznym rozrachunku pozostawiając nas w Zbylitowskiej Górze to tylko ponad milion złotych. Zapewnienie dzieciom niepełnosprawnym umysłowo godnych warunków rozwoju nie może mieć ceny ponieważ to nasz wspólny społeczno- moralny obowiązek.
Szanowni Państwo nie możemy pozwolić na przeniesienie placówki, gdyż będzie to koniec Ośrodka i Szkoły, koniec pięknej tradycji integracji i służby osobom mniej sprawnym od nas w Powiecie.

Z wyrazami szacunku
Społeczność Ośrodka


foto:
http://eksploratorzy.com.pl/viewtopic.php?f=74&t=6174

Ośrodek dla niepełnosprawnych wyprowadzi się ze Zbylitowskiej Góry - RDN Małopolska

opublikowane: 23.05.2015, 13:07 przez Admin Zbylitowska   [ zaktualizowane 23.05.2015, 14:02 ]

Zarząd powiatu tarnowskiego nie jest w stanie zapłacić spadkobiercom dawnych właścicieli dworku w Zbylitowskiej Górze kwoty blisko 6 milionów złotych. Jak dowiedział się reporter RDN, dzisiejsze spotkanie pomiędzy obiema stronami nie dało konkretnego rozwiązania.

Spadkobiercy dawnych właścicieli domagają się kwoty 3.181.000 złotych. Dodatkowo żądają blisko 3 miliony złotych opłaty za ostatnie dziesięć lat, za bezumowne korzystanie z terenu. - Żądania od ostatniego spotkania nie zmieniły się – informuje wicestarosta tarnowski Zbigniew Karciński. - Ta kwota jest zbyt wysoka i nie możemy się z nią zgodzić.

Oznacza to, że pod koniec czerwca Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy czeka przeprowadzka. - Ta decyzja władz powiatu nas nie zaskakuje – powiedział reporterowi RDN Michał Stach, dyrektor placówki Michał Stach. - Jesteśmy z nią oswojeni. Dla nas nie jest to nic dobrego ani pozytywnego. Czujemy się też pominięci jako partnerzy w tych negocjacjach. Zajmujemy się osobami niepełnosprawnymi i jest to dla nas decyzja krzywdząca – dodaje.

Spadkobiercy dawnych właścicieli zadeklarowali podczas spotkania w 2013 roku z kierownictwem placówki, że nie chcą by po odzyskaniu terenu, ośrodek został zlikwidowany. - Rozmowy toczyły się bez naszego udziału – podkreśla Jacek Frankowski, zastępca dyrektora placówki w Zbylitowskiej Górze. - My nie dysponujemy wiedzy prawnej ani ekonomicznej, lecz wierzymy że w starostwie takie osoby są. Ze swojej strony staramy się, by nasi podopieczni nie czuli tego napięcia, które wytworzyło się w ostatnim czasie – dodaje Jacek Frankowski.

Ponad 70 uczniów oraz 50 nauczycieli i terapeutów prawdopodobnie będzie musiało od września rozpoczynać nowy rok szkolny w innym miejscu. - Na pewno jest duży niepokój, jeśli chodzi o przyszłość placówki – zaznacza Anna Witek, nauczycielka klas starszych. - Dzieci wyczuwają te atmosferę, zresztą w ostatnim czasie były toczone z nimi rozmowy. One tez potrzebują wiedzieć, gdzie będą w najbliższym czasie się uczyć. Myślałam, że sprawa inaczej się skończy i ośrodek będzie nadal istniał w Zbylitowskiej Górze – dodaje nauczycielka.

Ostateczna decyzja zapadnie na poniedziałkowym posiedzeniu zarządu powiatu tarnowskiego.

link do Gazety Krakowskiej : Zbylitowska Góra. Starosto, ratuj! - proszą o pomoc rodzice upośledzonych dzieci [WIDEO]
Czytaj więcej: http://www.gazetakrakowska.pl/artykul/3870419,zbylitowska-gora-starosto-ratuj-prosza-o-pomoc-rodzice-uposledzonych-dzieci-wideo,id,t.html


źródło: www.rdn.pl

Zapraszamy na ( otwarte dla wszystkich) spotkanie założycielskie stowarzyszenia w Zbylitowskiej Górze

opublikowane: 19.05.2015, 01:47 przez Admin Zbylitowska   [ zaktualizowane 20.05.2015, 14:15 ]

Zapraszamy w dniu 22.05.2015 o godz. 19:00 ( w DOMU LUDOWYM w Zbylitowskiej Górze )  na spotkanie założycielskie  stowarzyszenia.

Celami stowarzyszenia powinny być :

-  Wspieranie wszechstronnego i zrównoważonego rozwoju: społecznego, kulturalnego i gospodarczego miejscowości Zbylitowska Góra.

- Wspieranie rozwoju lokalnej edukacji a zwłaszcza działanie na rzecz szkoły i przedszkola, tworzenie warunków zapewniających zabezpieczenie potrzeb materialnych i funkcjonowania w zakresie edukacyjnym, opiekuńczo-wychowawczym.

- Uczestniczenie w życiu społecznym poprzez współdziałanie z organami władzy administracyjnej, państwowej, publicznej i samorządowej oraz innymi organizacjami społecznymi, gospodarczymi i spółdzielczymi.

- i inne które ustalimy na zebraniu założyczielskim

Założenie stowarzyszenia ma na celu działanie długofalowe, którego efektem powinno być spowodowanie integracji środowiska Zbylitowskiej Góry do wspólnego działania.

Oczywiście będą też obowiązki .


„PREZES” -  dobrą rzeczą będzie spisanie tak regulaminu wewnętrznego aby prezesem była osoba – która chce pracować na rzecz stowarzyszenia i będzie wybierana przez większości członków – kadencja prezesa nie powinna trwać dłużej niż 4 lata .

Bardzo prosimy o podejmowanie decyzji w sprawie przystąpienia do takiego stowarzyszenia.

RADA SOŁECKA ZBYLITOWSKIEJ GÓRY

Zbiórka odpadów niebezpiecznych i elektronicznych

opublikowane: 18.05.2015, 12:13 przez Admin Zbylitowska

Wójt Gminy Tarnów informuje że w dniach 8-10 czerwca na terenie gminy będzie organizowana zbiórka odpadów elektronicznych i niebezpiecznych.
Kontener ustawiony będzie w wyznaczonym miejscu  i w wyznaczonych dniach od godz. 9.oo do godz. 18.oo zgodnie z harmonogramem.

źródło: www.gmina.tarnow.pl

14 maja od godziny 14:00 będą wydawane jabłka mieszkańcą Zbylitowskiej Góry w Domu Ludowym.

opublikowane: 11.05.2015, 14:36 przez Admin Zbylitowska

Kolejne jabłka zostaną w tym tygodniu rozdane mieszkańcom gminy Tarnów. Akcja zostanie przeprowadzona w gminnych miejscowościach. Rozdawane jabłka i marchew pochodzą z nadwyżek produkcji, powstałych w związku z embargiem wprowadzonym przez Rosję na żywność z Unii Europejskiej oraz z decyzją Komisji Europejskiej o wsparciu rolników poprzez program rekompensat. Produkty pozyskano za pośrednictwem Banku Żywności.
- Po darmowe jabłka i marchew zgłaszać się mogą potrzebujący mieszkańcy gminy Tarnów. . Zapraszamy w wyznaczonych godzinach najlepiej ze środkiem transportu – informuje Maria Srebro, kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej koordynującego akcję.

PROTOKÓŁ Z ZEBRANIA WIEJSKIEGO DNIA 06.05.2015r

opublikowane: 11.05.2015, 14:14 przez Admin Zbylitowska   [ zaktualizowane 11.05.2015, 14:22 ]

PROTOKÓŁ Z ZEBRANIA WIEJSKIEGO

W ZBYLITOWSKIEJ GÓRZE

DNIA 06.05.2015r

 

 

Na początku zebrania pan Sołtys Paweł Kolbusz powitał wszystkich zebranych mieszkańców wsi Zbylitowska Góra i przedstawił porządek obrad.

 

PORZĄDEK OBRAD:

 1. Powołanie protokolanta.

 2. Stwierdzenie prawomocności zebrania.

  2a. Informacje na temat wyników wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej.

 3. Stwierdzenie wygaśnięcia mandatu Radnego Rady Sołeckiej Zbylitowskiej Góry.

 4. Powołanie lub rezygnacja z powołania Komisji Rewizyjnej Sołectwa Zbylitowska Góra.

 5. Informacje organizacyjne Sołtysa.

 6. Informacje na temat szkoły.

 7. Informacje na temat ulicy Mościckiej.

 8. Informacje na temat parkingu dla odwiedzających groby w Buczynie i ulicy Miłej.

 9. Powołanie Stowarzyszenia.

 10.  Wolne wnioski.

    

  Pan Jarosław Wytrwał zaproponował uzupełnienie porządku obrad zebrania wiejskiego o informacje dotyczące wyników wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej w Zbylitowskiej Górze pkt. 2a . Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.

    

  Ad. 1

  Na protokolanta została powołana pani Agnieszka Mizera. Wszyscy zebrani głosowali za.

   

  Ad.2.

  Pan Sołtys poinformował, że zebranie odbywa się w drugim terminie i jest prawomocne.

    

  Ad.2a.

  Pan Jarosław Wytrwał przedstawił wyniki wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej

  w Zbylitowskiej Górze. Podziękował za liczny udział w wyborach.

   

  Ad.3.

  Ze względu, że pani Halina Borczuch zrezygnowała z mandatu Radnego Rady Sołeckiej została podjęta uchwała dotycząca wygaśnięcia tego mandatu. Następnie Pan Sołtys poinformował że osobą, która kolejno zdobyła największą ilość głosów w wyborach do Rady Sołeckiej jest pan Jacek Kawik i zapytał go czy wyraża zgodę na objęcie mandatu. Pan Jacek Kawik zgodził się na przyjęcie mandatu.

   

  Ad.4

  Pan Sołtys przygotował dwie uchwały dotyczące  Komisji Rewizyjnej. Jedna jest za powołaniem a druga za rezygnacją z powołania owej komisji. Krótko i treściwie zostały przeczytane zadania i obowiązki takiej komisji. Wszyscy mieszkańcy jednogłośnie przegłosowali uchwałę dotyczącą rezygnacji z powołania Komisji Rewizyjnej Sołectwa Zbylitowska Góra. Treść uchwał znajduje się w dokumentacji u pana Sołtysa.

    

  Ad.5.

  Pan Sołtys podziękował za liczny udział w wyborach, za zaufanie wyborców. Nadmienił, że jest sołtysem dla wszystkich mieszkańców Zbylitowskiej Góry. Poinformował w jaki sposób można się z nim skontaktować (droga telefoniczna, mailowa), podał miejsce i termin urzędowania. Zaprosił do współpracy, jest otwarty na propozycje mieszkańców dotyczące poprawienia życia lokalnej społeczności. W swoim przemówieniu odniósł się do każdego z punktów z obietnic wyborczych, omówił plan działania, w którym podkreślił, że będzie realizował obietnice wyborcze wspólnie z mieszkańcami.

    

  Ad.6.

  Pan Jarosław Wytrwał przedstawił sytuację związaną z przekształceniem lokalnych placówek w niepubliczne placówki oświatowe. Streścił przebieg spotkania z dnia 17.04.2015 u pana Wojewody w Krakowie. Na dzień dzisiejszy sprawa jest jeszcze w toku i czekamy na pomyślne jej rozwiązanie.

   

  Ad.7.

   

  Pan Sołtys powiedział, że ruszyły prace budowlane ulicy Mościckiej i Słonecznej. Do czasu wybudowania tych ulic wstrzymane zostaną prace nad dalszą budową ulicy Mościckiej. Pan Wójt obiecał, że nie przeciwstawi się woli mieszkańców (którzy są przeciwko rozbudowie tej ulicy) i prosi o powtórne przeanalizowanie planu zagospodarowania tej ulicy.

  Pan Piotr Rybski dodał, że do końca maja można zgłaszać propozycje rozwiązań dotyczące ulicy Mościckiej na odcinkach ulic Wyszyńskiego, Spacerowa, Skotnik, Zbylitowskich.

   

  Głos z Sali- mimo budowy ulicy Mościckiej istnieje obawa, że na ulicy Sadowej nadal będzie duże natężenie ruchu ulicznego.

   

  Pan Stanisław Magiera zapytał o ziemię, która jest obecnie wydobywana

  z budowy ulicy Mościckiej, czy mogłaby być ona spożytkowana na terenie Zbylitowskiej Góry. Poruszył też problem zniknięcia znaków drogowych przy ulicy Wyszyńskiego.

   

  Głos z sali-  osoba jest zainteresowana modernizacją ulicy Miłej.

   

  Następnie głos zabrał Pan Wójt Sławomir Wojtasik, który starał się wyczerpująco odpowiedzieć na wszystkie nurtujące mieszkańców pytania.

 • Jeżeli chodzi o ulicę Miłą to szukane są dobre rozwiązania by ulica była zrobiona w sposób rzetelny, odbyło się już w tej sprawie spotkanie z wykonawcą.

 • Zapewnił, że na terenie miejscowości powstanie siłownia, zaproponował spotkanie w celu ustalenia lokalizacji.

 • Odnośnie szkoły potwierdził, że otrzymano pismo od Wojewody z Krakowa, na chwile obecną są prace nad odpowiedzią na to pismo.

 • Prace nad budową ulicy Mościckiej przebiegają zgodnie z planem i we wrześniu droga ta powinna być przygotowana do odbioru.

 • Główne składowanie ziemi z budowy drogi jest w Koszycach. Ziemia ta powinna służyć mieszkańcom całej gminy. Gdy jest potrzeba zagospodarowania tej ziemi należy złożyć pismo do Urzędu Gminy. Na chwilę obecną nie ma samochodu z odpowiednim tonażem by składować ziemię na „cyplu”. Auto, którym dysponują jest za ciężkie, a to może spowodować zniszczenie dróg lokalnych. Pan Sołtys dodał, iż puszczenie aut przez nowo-wybudowane centrum wsi jest złym pomysłem. Pan Wojtasik obiecał, że porozmawia z wykonawcą, który zawiezie ziemię na wskazane miejsce odpowiednim samochodem.

 • Istnieje brak połączenia ulic Sadowej i Słonecznej, nie ma na dzień dzisiejszy uregulowania prawnego odnośnie działek i ulica Sadowa nie jest przewidywana do komunikacji z ulicą Słoneczną właśnie w celu uniknięcia natężenia ruchu.

 • Pan Wójt nie odniósł się w sprawie zniknięcia znaków drogowych, ale obiecał że sprawdzi dlaczego tych znaków nie ma.

    

  Ad.8

  Głos zabrał pan Tomasz Tadel na temat budowy parkingu dla odwiedzających groby w Buczynie. Obecny jest za mały, brak sanitariatów a przejście społeczności żydowskiej wąską ulicą Miłą jest dużym utrudnieniem dla lokalnych mieszkańców. Bywa, że na malutki parking podjeżdża 14 autokarów.

  Padła propozycja by wybudować parking duży, podświetlany, z sanitariatami, monitorowany i płatny. Pan Wójt jest przychylny tej idei, a my liczymy na jego pomoc- również finansową. Podano kilka propozycji dotyczące lokalizacji, ale sprawa nie jest taka prosta. Są to albo tereny osuwiskowe, albo tereny na których mogą być szczątki ludzkie.

  Pan Sołtys dodał, że należy poszukać rozwiązania kompleksowego, w planach są również rozmowy z społecznością żydowską. Obecnie czekamy na odpowiedź pana leśniczego w sprawie możliwych prac w lesie.

  Pan Piotr Rybski poinformował, iż już od kilku lat szuka się dobrego rozwiązania tego problemu, należy wszystko zrobić by nie wprowadzać ruchu autokarów w strefę zabudowy.

   

  Jednogłośnie przegłosowano uchwałę w sprawie wezwania pana Wójta do zlikwidowania uciążliwego dla mieszkańców ruch pielgrzymkowego. Pani Barbara Nowak zaproponowała by do uchwały dopisać uciążliwego również dla dzieci przedszkolnych i ich rodziców.

  Należy napisać pismo do policji z wnioskiem o ograniczenie tonażu przy wjeździe do Zbylutowskiej Góry z zakazem wjazdu autokarów do centrum wsi.

   

  Pan Jerzy Jach dodał, że prace nad parkingiem rozpoczęły się już dużo wcześniej, należy uregulować sprawy prawne, jego zdaniem najsensowniejszą lokalizacją parkingu jest teren pod Buczyną , należałoby wystosować odpowiednie pismo o nieodpłatne użyczenie gruntów, rozbudować ulicę Przeczną i utwardzić ja.

   

  Następnie głos zabrał pan Sławomir Wojtasik, powiedział, że z została nawiązana korespondencja z Rabinem Nowego Yorku, z jego strony zakończyło się na deklaracjach słownych (jeżeli chodzi o pomoc w tej sprawie), natomiast są trudności z finansami.

  Były rozmowy z nadleśnictwem odnośnie bezpłatnego przekazania ziemi, ale nie odniosły one oczekiwanego rezultatu.

  Zaproponował spotkanie z mieszkańcami ulicy Miłej w celu ustalenia szerokości ulicy i takich rozwiązań by było dla wszystkich bezpiecznie i wygodnie.

   Ad.9.

  Pan Sołtys poinformował, że jest chęć założenia Stowarzyszenia mające na celu wspomagać prace w Zbylitowskiej Górze. Każdy chętny może się do niego wpisać, dnia 22.05.2015 odbędzie się w tej sprawie zebranie.

  Pan Jarosław Wytrwał dodał, że są dwa „segmenty”, pierwszy z nich ma na celu pozyskiwanie środków na rzecz szkoły i przedszkola, a drugi na cele potrzeb lokalnych. Zaapelował również do społeczności by płacili podatki u pana sołtysa, który obiecał że przekaże „prowizje” od wpłat za pobieranie podatków na cele społeczne.

   

  Pan Piotr Rybski  zaapelował również o zapisywanie dzieci do tutejszego przedszkola gimnazjum, przypomniał też o obietnicy pana Wójta, że w przypadku powstania niepublicznych placówek oświatowych w Zbylitowskiej Górze, dyrektor takiej placówki będzie wyłoniony z grona  pedagogicznego.

  Pani Barbara Nowak odniosła się do ulotek rozdanych przed zebraniem wiejskim o polsko-amerykańskiej świetlicy w budynku wielofunkcyjnym i jej założeniach programowych.

   

  Pan Sławomir Wojtasik powiedział, że rola tegoż budynku ma większe spektrum, nie powinna odbierać tego jako konkurencję dla przedszkola i szkoły, ale jako dodatkową ofertę. Administratorem budynku jest gmina, a zajęcia są płatne, jest to czysta działalność gospodarcza.

    

  Ad.10.

  Pan Jerzy Jach zwrócił uwagę mieszkańców na zły stan ogrodzenia placówki ośrodka szkolno- wychowawczego. Pan Piotr Rybski dodał, że w planach jest przeniesienie szkoły do Wojnicza. Pan Marcin Klich zaproponował napisanie apelu, wniosku do Starosty Powiatowego o podjęcie działań wykupienia budynku w którym mieści się szkoła.

  Nastąpiło głosowanie, wszyscy zebrani zagłosowali za. Pan Wojtasik dodał, że wniosek powinien być skierowany do wszystkich radnych powiatowych.

    

  Pan Stanisław Magiera zapytał kto ma się zająć sprzątaniem gminnych ulic Plebańskiej i Kościelnej. W odpowiedzi pan Wojtasik zapewnił, że ulice te będą posprzątane.

   

  Pan Sołtys poddał głosowaniu propozycję, by przesunąć prace nad oświetleniem ulicy Ariańskiej na późniejszy termin, ze względu na dłuższy termin ważności projektu, a wcześniej zrobić prace przy ulicach Dalszej i Wygoda, ponieważ w tym roku mija ważność projektu na wykonanie tych prac.

  Zebrani zagłosowali jednogłośnie.

  Pan Piotr Rybski zaapelował do pana Wójta posprzątanie „ Grabówki”, gdzie należałoby wyciąć chaszcze  i oczyścić teren.

   

  Pan Jarosław Wytrwał przypomniał, że w tym roku obchodzimy 70- lecie klubu sportowego i poprosił o pomoc Wójta w zorganizowaniu jego obchodów.

  Pan Piotr Rybski zaproponował zawiązanie na czas obchodów Komitetu Honorowego, w skład którego wchodziliby byli pracownicy i działacze klubu, dodał, że jest to najstarszy klub sportowy na terenie gminy.  

   

  Pan Sołtys zamknął zebranie, dziękując zebranym za przybycie.

 

Przymiarki urzędu Gminy Tarnów do wykonania projektów ulic : Miłej i Wątok .

opublikowane: 05.05.2015, 14:01 przez Admin Zbylitowska

Założenia Inwestora – Zaprojektować drogę o przekroju ulicznym w formie ciągu pieszo-jezdnego w strefie zamieszkania.

Zaproszenie do składania ofert cenowych na opracowanie projektu technicznego drogi wraz z odwodnieniem i kanalizacją opadową w miejscowości Zbylitowska Góra ul. Miła, od ul. Sportowej do ul. Przeczna droga ok. 450mb - IR.7012.18.2015


 I. Nazwa i adres Zamawiającego:
Gmina Tarnów ul. Krakowska 19, 33-100 Tarnów
tel. 14/688-01-16
fax. 14/688-01-30
II. Nazwa przedmiotu zamówienia:
Opracowanie projektu technicznego drogi wraz z odwodnieniem i kanalizacją opadową w miejscowości Zbylitowska Góra ul. Miła, od ul. Sportowej do ul. Przeczna droga ok. 450mb.

1.Stan istniejący
droga w osiedlu domków jednorodzinnych
nawierzchnia bitumiczna szer. ok. 3.0-3,5m
w obrębie drogi występują sieci infrastruktury obcej
odwodnienie drogi poprzez retencję terenową
Lokalizacja – Gmina Tarnów m. Zbylitowska Góra - dz. nr 702/5; 708; 985/3 i inne

2. Założenia Inwestora – Zaprojektować drogę o przekroju ulicznym w formie ciągu pieszo-jezdnego w strefie zamieszkania. Szerokość podstawowa projektowanej drogi 5.0m ze zwężeniami w miejscach ograniczeń terenowych. Wykonanie projektu powinno poprzedzić wykonanie koncepcji projektowej będącej podstawą do uzyskania zgód na wejście w działki obce, od ich właścicieli.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do wcześniejszej oceny przygotowanej koncepcji. Wymagane jest szczegółowe rozpoznanie warunków do projektowania w terenie .

III . Przewidywany zakres projektu
- droga – ciąg główny ok. 450m
- odwodnienie – kanał deszczowy – zakres uzależniony od przyjętych rozwiązań projektowych, zapewniających poprawne odwodnienie drogi i przyległego terenu. Przy projektowaniu kanału deszczowego należy rozważyć możliwość jego odprowadzenia do pobliskiej sieci kanalizacji lub odprowadzenie w teren. W przypadku włączenia do kanalizacji deszczowej należy rozpoznać stan istniejącego kanału i możliwość włączenia oraz uzyskać zgodę i warunki włączenia od administratora kanału. W przypadku odprowadzenia projektowanego kanału w teren należy sporządzić operat wodno prawny.
- ewentualne projekty branżowe przebudowy lub zabezpieczenia urządzeń infrastruktury obcej zlokalizowanej w pasie drogowym kolidujących z elementami projektowanymi, wynikające
z warunków i uzgodnień branżowych.


Zaproszenie do składania ofert cenowych na opracowanie projektu technicznego budowy drogi wraz z odwodnieniem w miejscowości Zbylitowska Góra ul. Wątok, od ul. Spacerowej do ul. Kaweckiego ok. 380mb - IR.7012.17.2015


 I. Nazwa i adres Zamawiającego:
Gmina Tarnów ul. Krakowska 19, 33-100 Tarnów
tel. 14/688-01-16
fax. 14/688-01-30
II. Nazwa przedmiotu zamówienia:
Opracowanie projektu technicznego budowy drogi wraz z odwodnieniem w miejscowości Zbylitowska Góra ul. Wątok, od ul. Spacerowej do ul. Kaweckiego ok. 380mb.

1. Stan istniejący
droga w osiedlu domków jednorodzinnych
od strony ul. Spacerowej na dł. ok. 130m droga o nawierzchni bitumicznej szer. ok. 3.0m
od strony ul. Kaweckiego na dł. ok. 150m jezdnia częściowo o nawierzchni bitumicznej, częściowo o nawierzchni z betonowych płyt drogowych.
w obrębie drogi występują sieci infrastruktury obcej
odwodnienie drogi poprzez retencję terenową.

Założenia Inwestora – Zaprojektować drogę o przekroju ulicznym w formie ciągu pieszo-jezdnego w strefie zamieszkania. Szerokość projektowanej drogi zmienna w zależności od dostępności terenu. Ograniczenia w dostępności wynikają z usytuowania istniejących ogrodzeń oraz szerokości działki drogowej. W miejscach wynikających z warunków technicznych oraz możliwości terenowych zaprojektować „zatoki mijankowe”. Pozyskanie terenów prywatnych uwarunkowane jest uzyskaniem zgód na wejście w teren od ich właścicieli. W tym celu należy wcześniej wykonać i przedstawić do uzgodnienia Zamawiającemu koncepcję wstępnych rozwiązań projektowych.
Przedmiotowy teren posiada miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.


III. Przewidywany zakres projektu
- droga – ciąg główny ok. 380m
- odwodnienie – kanał deszczowy – zakres uzależniony od przyjętych rozwiązań projektowych, zapewniających poprawne odwodnienie drogi i przyległego terenu. Istnieje możliwość włączenia projektowanego kanału deszczowego do sieci kanalizacji deszczowej w ul. Kaweckiego na odcinku pomiędzy ul. Wątok i ul. Skotnik.
Z powodu braku szczegółowej inwentaryzacji kanału należy rozpoznać jego stan istniejący
i możliwości włączenia. Włączenie wykonać za zgodą i na warunkach administratora sieci kanalizacji deszczowej.
- ewentualne projekty branżowe przebudowy lub zabezpieczenia urządzeń infrastruktury obcej zlokalizowanej w pasie drogowym kolidujących z elementami projektowanymi, wynikające
z warunków i uzgodnień branżowych.

źródło: http://bip.gminatarnow.pl/index.php?id=101&p=602


Budowa Mościckiej i Słonecznej rozpoczęta.

opublikowane: 29.04.2015, 13:34 przez Admin Zbylitowska

W ubiegłym tygodniu miało miejsce przekazanie placu pod budowę pierwszego odcinka ulicy Mościckiej. Prace budowlane już ruszyły. Planowany termin ich zakończenia to 30 września.

Przypomnijmy, że realizowany jest pierwszy etap tej inwestycji, a budowany odcinek będzie miał nieco ponad pół kilometra. Z uwagi na przewidywane obciążenia – gdyż droga ma przejąć znaczną część ruchu z terenów przemysłowych – ulicę budowana jest w technologii betonowej. Jezdnia w części jej długości będzie miała siedem, a w części – sześć metrów szerokości, na całej długości drogi przebiegać będzie dwumetrowy chodnik, a w części także dwumetrowa ścieżka rowerowa. Nawierzchnię, na którą złoży się jezdnia i chodnik, a w części – także ścieżka rowerowa. Projekt przewiduje również wykonanie odwodnienia, oświetlenia, oznakowania poziomego i pionowego, zatoki autobusowej i przejścia dla pieszych.

Warto przypomnieć także, że do realizacji tego projektu samorządowi udało się pozyskać aż trzech partnerów. W budowie drogi partycypują bowiem finansowo firmy: Roleski, Rol-Pek oraz Kujawski Auto Sport.

Wartość inwestycji to ponad 1,3 miliona złotych. Połowa tej kwoty pochodzić będzie z dofinansowania, jakie samorząd gminy Tarnów pozyskał z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych.
źródło: www.gmina.tarnow.pl

Ogłoszenie Sołtysa 24-04-2015

opublikowane: 24.04.2015, 07:39 przez Admin Zbylitowska   [ zaktualizowane 06.05.2015, 14:54 ]

Uwaga !! Poprawny adres email do sołtysa Zbylitowskiej Góry to: soltys.pawelkolbusz@onet.pl

Poprawny adres email do sołtysa Zbylitowskiej Góry to: soltys.pawelkolbusz@onet.pl
źródło: sołtys

Minimistrzostwa Deichamana, czyli wielka rywalizacja małych piłkarzy w Zbylitowskiej Górze.

opublikowane: 16.04.2015, 14:54 przez Admin Zbylitowska   [ zaktualizowane 30.04.2015, 09:17 ]

Turniej inauguracyjny w sobotę, 25 kwietnia, od godz. 9. Wstęp jest wolny.
38 ekip będzie rywalizować w trzech kategoriach wiekowych o udział w Wałbrzyskim Finale Finałów Minimistrzostw Deichmana. Prawie 400 małych sportowców reprezentujących lokalne kluby w kwietniowe, majowe i czerwcowe soboty przeżywać będzie swoje pierwsze radości związane ze zdobytymi golami i rozczarowanie po porażkach. Pierwszy turniej już w najbliższą sobotę.
http://kochamsport.pl/Zawody/DMME2015/U-9/Tarn%c3%b3w/Aktualno%c5%9bci - AKTUALNOŚCI TARNÓW-  terminarz / drużyny / wyniki


Ta sportowa i rodzinna impreza od trzech lat gromadzi na stadionie w Zbylitowskiej Górze rzesze ludzi cieszących się nieustającą popularnością piłki nożnej wśród małych tarnowian.

Tegoroczna impreza będzie rozgrywana w trzech kategoriach wiekowych : U-7, U-9, U-11. W najmłodszej kategorii wystartują trzy zespoły – BRAZYLIA /MUKS TAP/, GRECJA /UNIA T./, NIEMCY /AP BRZESKO/.

W kategorii Żaków, U-9 startować będzie 16 zespołów: BRAZYLIA, SZWECJA I KOLUMBIA/MUKS TAP/, ARGENTYNA, GRECJA, URUGWAJ/UNIA T./, FINLANDIA, JAPONIA, NIEMCY/AP BRZESKO/, AUSTRALIA/DĄBROVIA D.T./, CHORWACJA/TARNOVIA/, HISZPANIA/ISKRA T./, HOLANDIA /PAWĘZÓW/, PORTUGALIA/RADŁOVIA/, WYBRZEŻE KOŚCI SONIOWEJ/SKRZYSZOVIA/, WŁOCHY/WOLANIA W.RZ./.

W kategorii Orlików, U-11 wystartuje 19 zespołów: BRAZYLIA, SZWECJA I KOLUMBIA/MUKS TAP/, ARGENTYNA, GRECJA, SERBIA, URUGWAJ/UNIA T./, FINLANDIA, NIEMCY/AP BRZESKO/, ANGLIA/MOSiR Tuchów/, WŁOCHY/FA DĄBROWA T./, CHORWACJA, DANIA/TARNOVIA/, HISZPANIA, KAMERUN/ISKRA T./, AUSTRIA , HOLANDIA/WOLANIA W.RZ./, NIGERIA, PORTUGALIA/OKOCIMSKI B./.

Podczas imprezy rozgrywanej w Zbylitowskiej Górze prowadzone będą dodatkowe imprezy i konkursy związane z piłką nożną. W wolnym czasie, pomiędzy meczami, zawodnicy będą mogli zaprezentować swoje indywidualne umiejętności.

Przeprowadzony będzie także wielobój piłkarski dla rodziców uczestników Deichmann Minimistrzostwa 2015. Każdy mały sportowiec, uczestnik Turnieju otrzyma medal i pamiątkowy dyplom potwierdzający udział w imprezie.

Dla najlepszych zespołów organizator przygotował dodatkowe, bardzo atrakcyjne nagrody.

Turniej inauguracyjny w sobotę, 25 kwietnia, od godz. 9. Wstęp jest wolny.źródło: http://kochamsport.pl/Zawody/dmme2015/U-9
źródło:http://tarnow.net.pl/index.php?pokaz=wiadomosc&id=16867
źródło: http://www.dunajeczbylgora.tnb.pl/news.php

1-10 of 114